Θεόφιλος Παγιάτης – ΕΝΚΑΣ: Ενισχύσαμε τις δυνάμεις μας, εμπλουτίσαμε την επιστημονική ομάδα & δημιουργήσαμε νέες ομάδες εργασίας

Παγιάτης
Σε μία επίκαιρη συνέντευξη μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Profil, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικότερου Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας στον Κλάδο του Αλουμινίου δίνουν τις απαντήσεις σε καίρια θέματα, που απασχολούν τους Κατασκευαστές και γενικότερα των Μεταλλικών Κατασκευών.

Ο κ. Θεόφιλος Παγιάτης, Πρόεδρος του Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας απαντά:

Κύριε Παγιάτη, η Ομοσπονδία είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος δυναμικός περιφερειακός παίκτης με αυξημένες ευθύνες και πρωτοβουλίες έναντι του Κλάδου. Πείτε μας τα σχέδιά σας για τους επόμενους μήνες.

Έχετε δίκιο η ΠΟΒΑΣ μετατράπηκε από θεσμικό δευτεροβάθμιο όργανο επιχειρηματιών με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων, σε ένα περιφερειακό δυναμικό παίκτη με πολλές ευθύνες και πρωτοβουλίες, μάλιστα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πάντα φιλικό.

Αφού ενισχύσαμε τις δυνάμεις μας, εμπλουτίσαμε την επιστημονική ομάδα συμβούλων και δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας για επί μέρους θέματα, αποκτήσαμε έναν επιτελικό ρόλο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για μια σειρά δράσεων που σκοπό έχουν να θωρακίσουν τον κλάδο μας, αναβαθμίζοντας τους επαγγελματίες και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαρκώς μελετάμε και προωθούμε προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς για την ενίσχυση, προώθηση και βελτίωση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό απόθεμα της χώρας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Μάλιστα προγραμματίζουμε μία σειρά συναντήσεων με ανθρώπους της αγοράς, στελέχη φορέων και ανθρώπους της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την διαμόρφωση των τελικών μας προτάσεων.

Οι ενέργειές μας για την κατανόηση της επιτακτικής ανάγκης αδειοδότησης του επαγγέλματός μας από τα στελέχη και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένουμε στη συνέχεια των συναντήσεων να δοθεί κάποια λύση στην κατεύθυνση αυτή.

Συνεχίζονται οι προωθητικές ενέργειες για το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής ΠΟΒΑΣ FPC, με σκοπό την απόκτησή του από όσον το δυνατόν περισσότερους συνάδελφους κατασκευαστές σε όλη την Ελλάδα.

Η έκδοση τεχνικού εγχειρίδιου τοποθέτησης κουφωμάτων είναι στα άμεσα σχέδια μας μετά την λήξη των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής που ασχολείται με το θέμα. Μετά την τελική έκδοση του τεχνικού εγχειριδίου θα ακολουθήσει κύκλος ενημερώσεων στους κατασκευαστές σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τα κατά τόπους σωματεία.

Προσπαθούμε και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να υπάρξει κάποια εξέλιξη στα θέματα των συγκολλήσεων προκειμένου να δοθεί λύση σε προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την ανάληψη έργων με συγκεκριμένες απαιτήσεις πιστοποιήσεων, από εταιρείες του Κλάδου.

Η Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα είναι πάντα στις προτεραιότητές μας.Τόσο η βελτίωση του επιπέδου των επαγγελματιών και η επάρκειά τους στις σύγχρονες απαιτήσεις, όσο και η αποτελεσματική σύνδεση του Κλάδου με την Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση και την Αγορά.

Τα σχέδιά μας επίσης συμπεριλαμβάνουν και τους εργαζόμενους που επιθυμούν να μεταπηδήσουν από άλλους τομείς στον Κλάδο των Δομικών κατασκευών Αλουμινίου και Σιδήρου, αφού πρώτα παρακολουθήσουν κατάλληλα διαμορφωμένα σεμινάρια και αποκτήσουν μια βασική εκπαίδευση για το γνωστικό αντικείμενο που μας αφορά.

Φυσικά θα φροντίσουμε να γίνουν και οι ανάλογες πιστοποιήσεις. Για την οικονομία του χώρου επιγραμματικά θα αναφέρω τις ενέργειές μας για σύνδεση των αποφοίτων στα ΕΠΑΛ και την Τεχνική Εκπαίδευση με την μαθητεία στις επιχειρήσεις του Κλάδου, τις συνεχιζόμενες δοκιμές στα εξώφυλλα, την ένταξη νέων Σωματείων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και την δημιουργία νέων Σωματείων στις περιοχές που δεν υπάρχουν.

Επίσης την ενίσχυση συνεργατικών δράσεων μεταξύ των συναδέλφων και την διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των Σωματείων Μελών και της ΠΟΒΑΣ, σε υψηλά επίπεδα με όρους ποιοτικούς και ποσοτικούς.

Παράλληλα γνωρίζοντας τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας στην οποία είναι εμφανείς οι επιπτώσεις από την 10ετή οικονομική κρίση, προσπαθούμε για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και για την δημιουργία μιας δεύτερης ευκαιρίας στους συνάδελφους που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς.

Σε όλες τις δράσεις μας θέλουμε να κυριαρχούν τόσο το στοιχείο της αποτελεσματικότητας όσο και στο στοιχείο της δικαιοσύνης.

Είσαστε ένας πρόεδρος με μεγάλη και δυναμική πορεία στα δρώμενα του Κλάδου. Οι πληροφορίες μάς λένε ότι η ΕΝΚΑΣ έχει αυξήσει κατά πολύ τα μέλη της τους τελευταίους 12 μήνες. Που νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η ευχάριστη έκπληξη, η οποία μαθαίνουμε ότι συμβαίνει και σε άλλα Σωματεία σε ολόκληρη την Ελλάδα σε μικρότερη ίσως κλίμακα.

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει σε μία κουλτούρα συλλογικής εργασίας και στην δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων μας.

Σήμερα οι συνάδελφοι απολαμβάνουν τα αποτελέσματα αυτής της συλλογικής προσπάθειας που επηρέασε θετικά την καθημερινότητά μας και μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς εντός των Σωματείων μελών της ΠΟΒΑΣ.

Είναι σημαντικό ότι υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία και ο κάθε συνάδελφος μπορεί να μοιραστεί μαζί μας τις απόψεις και τους προβληματισμούς του.

Οι συνάδελφοι κατασκευαστές αναγνώρισαν την προσπάθεια που γίνεται για την ουσιαστική επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας και πολλοί προχώρησαν στην εγγραφή τους στο Σωματείο μας.

Η ΕΝΚΑΣ Πειραιά, όπως θα λέγεται πλέον, αύξησε τα μέλη της κατά ογδόντα περίπου επιχειρήσεις από το Β΄ εξάμηνο του 2018 έως και σήμερα.

Το γεγονός αυτό είναι μια ανταμοιβή για τις προσπάθειες που κατέβαλε το Δ.Σ. αλλά συγχρόνως και μια μεγάλη ευθύνη.

Η ΕΝΚΑΣ διαθέτει την εμπειρία και την δυναμική ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα το κάνει όσο καλύτερα μπορεί με την βοήθεια των μελών της.

Κύριε Πρόεδρε, ήδη, έχει αναγγελθεί η πραγματοποίηση του 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ στο Αγρίνιο τον Οκτώβριο του 2020 στο Παπαστράτειο Μέγαρο. Το Συνέδριο θα πλαισιώσουν προσυνεδριακές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Μιλήστε μας για το μεγάλο γεγονός του Κλάδου.

Το Συνέδριο των Κατασκευαστών αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό του Κλάδου μας και αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια σε μία μεταβατική περίοδο, όπου η ανασυγκρότηση των δυνάμεων του παραγωγικού Κλάδου ήταν και είναι σε εξέλιξη.

Το Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εκπέμπει μία δυναμική καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του Κλάδου γιατί διαχειρίζεται τα όποια προβλήματα με ουσιαστικό τρόπο και όχι απλά επικοινωνιακό με σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων.

Σε μια περίοδο με ανακατατάξεις στο Κλάδο το Συνέδριό μας συνεχίζει να στέκεται μπροστά από τις εξελίξεις και συμβάλλει τα μέγιστα στην λειτουργία των επιχειρήσεων, τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στην εκτός συνόρων δίνοντας προτεραιότητα στα προβλήματα που εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα.

Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα γίνει στο Αγρίνιο για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο γεωγραφικό διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο επιβλητικό και μεγαλοπρεπές Παπαστράτειο Μέγαρο, ένα κόσμημα για την ευρύτερη περιοχή, θα συμμετέχει σύσσωμος ο Κλάδος μας.

Φορείς, επιχειρήσεις, κατασκευαστές, βιομηχανίες παραγωγής προφίλ, παραγωγής χρωμάτων, βαφεία, εμπορικά καταστήματα αλουμινίου και εξαρτημάτων, κατασκευαστές μηχανημάτων κατεργασίας και έμποροι, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανικοί, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, καθηγητές πανεπιστημίων, φοιτητές, μαθητές και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του κλάδου μας.

Τα Σωματεία μας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άψογη διοργάνωση του μεγάλου γεγονότος και φροντίζουν για την φιλοξενία τόσο των συνέδρων, όσο και των συνοδών τους.

Γνωρίζω ότι οι συνάδελφοί μας από το μεγάλο Σωματείο της Αιτωλοακαρνανίας κάνουν σημαντικές προσπάθειες για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες, με την διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων κατά την περίοδο του Συνεδρίου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας και οι διοργανώτριες εταιρείες Profilgroup και Profilmedia συνεργάζονται στενά προκειμένου να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος όλων των φίλων του Συνεδρίου μας και θεωρώ, ότι αν και οι απαιτήσεις είναι πλέον μεγάλες η επιτυχία μας είναι σίγουρη γιατί βασίζεται στην προσπάθεια πολλών ανθρώπων, με δυνάμεις ομόρροπες.

Από την Θράκη μέχρι και την Κρήτη θα γίνουν προσυνεδριακές εκδηλώσεις στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.

Οι συνάδελφοί μας σε ολόκληρη την Ελλάδα θέλουν να είναι παρόντες στις εκδηλώσεις προετοιμασίας του 8ου Συνεδρίου και να επηρεάσουν στη διαμόρφωση της τελικής θεματολογίας.

Οι προτάσεις είναι αρκετές και είναι σίγουρο πως η επιτροπή Συνεδρίου έχει πολλή δουλειά μπροστά της.

Κύριε Παγιάτη ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας δώστε μας κάποιες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, τον Απρίλιο 2019.

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν αποτελεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αλλά έργο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και πιο συγκεκριμένα εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Όλοι στην Ομοσπονδία πιστεύουμε ότι η έγκριση του έργου αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας που καταβάλει τα τελευταία έτη η ΠΟΒΑΣ για την εκπαίδευση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Κλάδου.

Το έργο στοχεύει στην απόκτηση επίκαιρων γνώσεων και πιστοποιημένων δεξιοτήτων σε 1150 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην επιτάχυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στις εξελίξεις και απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της αγοράς, καθώς και στην ενίσχυση της ευελιξίας και κινητικότητας των εργαζομένων και την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησής τους.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αρχίσει εντός του 2019. Θεωρώ σημαντικό να αναφέρουμε ότι μετά την κατάρτιση θα ακολουθήσει και πιστοποίηση των γνώσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Απάντηση