Έργα

Έργα εταιρειών (Ελλάδα, Εξωτερικό)

Kaizen Campus: Βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού με συστήματα ΕΤΕΜ

Το νέο κτίριο, άνοιξε επίσημα τις πόρτες του και υποδέχθηκε τους εργαζομένους σε ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών, που σχεδιάστηκε με βάση τα σύγχρονα περιβαλλοντικά και τεχνολογικά δεδομένα.