Συμμετοχή της ΠΟΒΑΣ σε ημερίδα στην Γερμανία

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Καρλσρούη της Γερμανίας ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με κύριο θέμα την βελτίωση των συστημάτων Μαθητείας μέσω της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα, για τον Κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής του Κλάδου των Μεταλλικών Κατασκευών, η αποτελεσματική σύνδεση των προγραμμάτων μαθητείας με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ μαθητευομένων και επιχειρήσεων με προφανή αμφίδρομα οφέλη.
Στη ημερίδα στην οποία συμμετείχε η Πανελλήνια Ομοσπονδία, με τον αναπληρωτή ταμία κο Λάζαρο Ασλανίδη και τον έφορο δημοσίων σχέσεων κο Χρήστο Παπαευθυμίου, συμμετείχαν επίσης το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο ΟΑΕΔ και αντίστοιχοι φορείς της Γερμανίας και Αυστρίας.
Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΑΣ επισήμαναν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία εξελίξεων σε νέες μεθόδους μαθητείας, που θα ενισχύσει τη απασχόληση και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, ως προς την ποιότητα των τελικών προϊόντων.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία θα προχωρήσει άμεσα σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ σε πιλοτική εφαρμογή πρακτικής άσκησης μαθητευομένων σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση