ΠΟΒΑΣ: Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ στην Κοζάνη τον Νοέμβριο

Αναγγελία του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ στην Κοζάνη τον Νοέμβριο του 2016.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, διανύει το 18ο έτος λειτουργίας της, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του επαγγέλματος, διατηρώντας μια σταθερή πορεία παρεμβάσεων και διεκδικήσεων στις σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου και της αγοράς. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή πέντε συνεδρίων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΣ αποφάσισε να προχωρήσει στην διοργάνωση του έκτου Πανελληνίου Συνεδρίου Κατασκευαστών, τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου, οι επιστημονικοί συνεργάτες, η διοργανώτρια εταιρεία και ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου της Κοζάνης, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με διάφορους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του διήμερου Συνεδρίου των Κατασκευαστών όλες οι σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο μας. Το Συνέδριό μας αποτελεί ένα θεσμό και ένα σημείο αναφοράς στον ευρύτερο κλάδο των δομικών κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου. Η ΠΟΒΑΣ έχοντας την πεποίθηση ότι είναι μια ευκαιρία για παραγωγική επικοινωνία των ανθρώπων του κλάδου και την προσδοκία για την δημιουργία νέων ιδεών και την απαρχή εξελίξεων που θα αλλάξουν την εργασιακή ζωή μας προς το καλύτερο, προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή όλων στο Συνέδριό μας.

Απάντηση