ΠΟΒΑΣ: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα METVET ERASMUS+

ΠΟΒΑΣ-METVET-ERASMUS

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο METVET το οποίο εντάσσεται στη Βασική Δράση 3 (KA3) του ERASMUS+ «Joint Qualifications in Vocational Education and Training (VET)».

Σε αυτό το συγχρηματοδοτούμενο έργο συμμετέχουν ως εταίροι: η Σιβιτανίδειος Σχολή ως υπεύθυνος του έργου, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η ΠΟΒΑΣ, η ΕΝΑΙΡ Net Impresa Sociale Societa Consortile Srl, η EVTA (European Vocational Training Association), το IFB, η TUV AUSTRIA HELLAS και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η δράση του προγράμματος ξεκίνησε 1/10/2018 και θα διαρκέσει έως 30/9/2020 και έχει ως κύριο στόχο την αναβάθμιση των υφιστάμενων προσόντων της ειδικότητας του κατασκευαστή αλουμινίου και σιδήρου, μέσα από την σχεδίαση και αξιολόγηση ενός κοινού προγράμματος σπουδών στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τους σπουδαστές ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ, συνοδευόμενου από ένα μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.

Η εναρκτήρια συνάντηση όλων των υπευθύνων των έργων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια ακολούθησε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στην Ελλάδα στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2018 στη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Την ΠΟΒΑΣ εκπροσώπησε ο Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος, υπεύθυνος εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Απάντηση