ΠΟΒΑΣ: Συμμετοχή σε ημερίδα και σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών μαθητείας στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών

Η ΠΟΒΑΣ συμμετείχε σε ημερίδα η οποία διεξήχθη στις 17/07/2017 στην Αθήνα, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού έργου “Ανάπτυξη Καινοτόμου Δικτύου Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας & Μικρών / Μεσαίων Επιχειρήσεων στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών (Inno Apre Net)”.

[su_spacer size=”10″]Ο επιστημονικός σύμβουλος της ΠΟΒΑΣ Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος ανέπτυξε την εισήγηση “Προτάσεις βελτίωσης στο πρόγραμμα σπουδών για την ειδικότητα μεταλλικές κατασκευές”, ενώ ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ κος Θεόφιλος Παγιάτης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τα αποτελέσματα διάχυσης του έργου και το μέλλον της μαθητείας στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα.

Στην ημερίδα συμμετείχε η Διοικήτρια του ΟΕΑΔ, ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, σημαντικός αριθμός ανθρώπων του κλάδου των κατασκευών αλουμινίου / σιδήρου, καθώς και εκπαιδευτές και στελέχη του ΟΑΕΔ από όλη την επικράτεια.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ από ένα διακρατικό σχήμα, με επικεφαλής τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους εξής εταίρους: το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το φορέα για τη Νεολαία, την Εκπαίδευση και την Κοινωνική Εργασία CJDMaximiliansau (Γερμανία), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επαγγελματικής Κατάρτισης EVTA (Βέλγιο) και το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης BFI-OOE (Αυστρία).

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των «πράσινων δεξιοτήτων», καθώς και η ουσιαστικότερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα προγράμματα μαθητείας στον τομέα των Μεταλλικών Κατασκευών.

Επιπροσθέτως κατά το διήμερο 17-18/07/2017 έλαβε χώρα σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής για θέματα μαθητείας. Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 10 ωρών και αποτελεί την πιλοτική εφαρμογή της εκπαίδευσης εκπαιδευτών στους χώρους μαθητείας για τον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, στο πλαίσιο του έργου Ιnno Apre Net. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 5 κατασκευαστές καθώς και 15 εκπαιδευτές των σχολών του ΟΑΕΔ.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Επιστημονικός Σύμβουλος της ΠΟΒΑΣ Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος, ο οποίος παρουσίασε στους εκπαιδευόμενους τεχνικές και μεθόδους για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της μαθητείας σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο ισχύει στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο του 2017.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε και εποικοδομητική συζήτηση για το πλαίσιο της μαθητείας στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία μεταξύ του ΟΑΕΔ και της ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με τα κατά τόπους σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Πρόθεση όλων αποτελεί η ανάπτυξη εξειδικευμένου δυναμικού για τον κλάδο, το οποίο θα δώσει νέα ώθηση στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Αποτελεί πάγια θέση της ΠΟΒΑΣ η συμμετοχή σε προγράμματα μαθητείας, έτσι ώστε να αποκτήσει ο κλάδος όλα τα απαραίτητα εφόδια αντιμετώπισης των προκλήσεων που συναντά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον και να ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον.

Απάντηση