ΠΟΒΑΣ: Μειωμένα κονδύλια για τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ

Από πληροφορίες που προωθούνται στον ημερήσιο τύπο τα κονδύλια του ΟΑΕΔ για τα προγράμματα απασχόλησης, θα μειωθούν το 2020 περίπου κατά 123 εκατομμύρια ευρώ.


Δηλαδή από 500 εκατομμύρια το 2019 προβλέπεται να είναι περίπου στα 377 εκατομμύρια το 2020.

Η κυβέρνηση προχωράει στη συγκεκριμένη μείωση σύμφωνα με την απόφαση πού έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, προκειμένου να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του ΟΑΕΔ.

Η εκτίμηση της ΠΟΒΑΣ είναι ότι τελικά αυτή η μείωση των εισφορών θα επιφέρει σοβαρές αλλαγές με αποτέλεσμα την συρρίκνωση των παροχών και των επιδομάτων, αλλά και των προγραμμάτων απασχόλησης. Το ποσόν που θα διατεθεί τελικά για τα προγράμματα απασχόλησης, δεν θα επαρκεί ούτε για την αποπληρωμή των προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη. Θεωρούμε πως αυτό το γεγονός είναι ικανό από μόνο του να προκαλέσει αύξηση της ανεργίας, ενώ έρχεται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες περί νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ τα οποία αφορούν την απασχόληση και την κατάρτιση.

Για αυτό λοιπόν θα συνιστούσαμε από την πλευρά μας στη διοίκηση του οργανισμού και την Κυβέρνηση να το ξανασκεφτούν και να μην προχωρήσουν σε καμία μείωση των εισφορών υπέρ του ΟΑΕΔ, διότι είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών θα φέρουν πολύ γρήγορα αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, αυξάνοντας συγχρόνως και την ανεργία παρά τις θριαμβολογίες για νέες θέσεις εργασίας και σενάρια ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό ανέργων μειώθηκε κατά 11,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, το 70,8% των ανέργων περίπου 570.000 συνάνθρωποί μας είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς ψάχνουν εργασία για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης αποτελούν σημαντικό εργαλείο, τόσο στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας, όσο και στην επανένταξη των ανέργων στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων, περίπου 20,8%, που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Η αλήθεια είναι ότι παρά την ανάκαμψη της οικονομίας, η ανεργία και η φτώχεια πλήττουν ακόμη αρκετούς συνανθρώπους μας, ενώ οι εργασιακές σχέσεις με μερική απασχόληση και άλλες ελαστικές μορφές εργασίας έχουν αυξηθεί. Την ίδια χρονική περίοδο γίνεται όλο και πιο έντονο το φαινόμενο έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον κλάδο των κατασκευών Αλουμινίου & Σιδήρου.

Συγχρόνως η αδήλωτη εργασία η οποία έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις τα χρόνια της κρίσης, εξακολουθεί να είναι μία μάστιγα στην σημερινή κοινωνία και θα συμφωνήσουμε από την αρχή ότι πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Το νέο ποινολόγιο στο οποίο αναφέρεται η κυβέρνηση θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα διακρίνεται για την διαφάνειά του και την αντικειμενικότητα του, δίνοντας με σαφήνεια και απλότητα το μέγεθος του προστίμου για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, βασιζόμενο στην ψηφιακή διαχείριση. Αναμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον, όταν το αρμόδιο Υπουργείο δημοσιεύσει το τελικό σχέδιο πρόταση.

Ωστόσο θα ήταν χρήσιμο και αποδοτικό να υπάρξει μία ενημέρωση για τις σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας καθώς και την κοινωνική τους διάσταση μέσα από μια συμβουλευτική προσέγγιση που θα κάνει πιο εύκολο το έργο των επιθεωρητών εργασίας, εξασφαλίζοντας λιγότερες αμφισβητήσεις και δικαστικές προσβολές .

Απάντηση