ΠΟΒΑΣ: Κατάρτιση εκπαιδευτών για κατασκευές αλουμινίου σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ το οποίο αποτελεί εταίρο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος UPSWING BUILD UP SKILLS, συμμετείχε ενεργά στην πρακτική κατάρτιση εκπαιδευτών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι στη συνέχεια πρόκειται να εκπαιδεύσουν τους Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα αφού προηγήθηκε διήμερη θεωρητική κατάρτιση, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016, δέκα πέντε μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων έλαβαν πρακτική εκπαίδευση στις σύγχρονες κατασκευές αλουμινίου και στις ορθές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρόντες σε όλη την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας κ.Θεόφιλος Παγιάτης και οι επιστημονικοί σύμβουλοι Στέλιος Λαμπρακόπουλος και Νικόλαος Κεραμίδας.  Η ΠΟΒΑΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει την βιομηχανία EUROPA PROFILE ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. για την ευγενική χορηγία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, πρόκειται να υλοποιήσει τρία πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών με εξειδίκευση στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης στο διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016. Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου θα είναι 30 ώρες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης θα ακολουθήσει πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις διεθνής πρακτικές πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών προγραμμάτων, επόμενος στόχος της ΠΟΒΑΣ είναι η επέκταση του προγράμματος έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους συναδέλφους να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές έως το 2020 όλοι οι τεχνίτες που ασχολούνται με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Απάντηση