ΠΟΒΑΣ: Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας

ΠΟΒΑΣ-εξοικονομώ

Με την έναρξη των διαδικασιών του νέου προγράμματος Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ, θα θέλαμε να ενημερώνετε συνεχώς την Πανελλήνια Ομοσπονδία για όλες τις πιθανές αδυναμίες και τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του. Η ΠΟΒΑΣ έχει ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών, με την ΠΟΕΒΥ, με το ΤΕΕ καθώς και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος μας είναι η άμεση επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ροή του προγράμματος προς όφελος της κοινωνίας και του κλάδου μας. Τα προβλήματα θα κατηγοριοποιούνται από την γραμματεία της ΠΟΒΑΣ και θα προωθούνται άμεσα στους επιστημονικούς συμβούλους της ΠΟΒΑΣ και στους αρμόδιους φορείς. Οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται σε όλους. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη γιατί εσείς βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή και καλείστε να αντιμετωπίσετε τα καθημερινά θέματα. Ας βοηθήσουμε όλοι στην επίλυση των προβλημάτων για να μπορέσει να ωφεληθεί ο κλάδος.

Τηλέφωνο γραμματείας ΠΟΒΑΣ: 210 6453 740 (καθημερινά 09.00 έως 16.00)

Email: povaspovas@gmail.com

Απάντηση