Μακεδονική Πανίδης: Μεγάλος χορηγός σε μία Μεγάλη συνάντηση

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ θα συμμετέχει για άλλη μια φορά στο Συνέδριο Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη στις 5 με 6 Νοεμβρίου.

Η ΠΟΒΑΣ πραγματοποιεί το 6ο κατά σειρά Συνέδριο της αυτή τη φορά στην πόλη της Κοζάνης στις αρχές Νοεμβρίου. Κατασκευαστές, εκπρόσωποι εταιρειών και φορείς του κλάδου αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση. Από αυτή τη ξεχωριστή συνάντηση δεν θα μπορούσε να λείπει η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ που συμμετέχει ως Μεγάλος Χορηγός. Ταυτόχρονα η εταιρεία θα παρουσιάσει τις νέες καινοτόμες λύσεις της.

Οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνογνωσία και μηχανολογικό εξοπλισμό, σε συνδυασμό με το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, την έχουν καθιερώσει ως μια από τις πλέον σύγχρονες και δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες στον κλάδο του αλουμινίου.

Η υψηλή ποιότητα του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει, οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρει και οι διαρκείς έρευνες για τη σχεδίαση και παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, δημιουργούν στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξή της στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς αγορές του αλουμινίου.

Απάντηση