Η Κλειθροποιία DOMUS στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ

Το νέο Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ απασχολεί 100 άτομα και διαθέτει εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ., οι οποίες της επιτρέπουν την παραγωγή μεγάλου όγκου προϊόντων, που στη συνέχεια διοχετεύονται στη διεθνή αγορά.


Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ υποδέχεται στα Μέλη της την εταιρεία DOMUS ενισχύοντας την αριθμητική της υπεροχή και εντάσσοντας έναν σημαντικό «σύμμαχο» στο έργο της για την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η Κλειθροποιία DOMUS αποτελεί μία κορυφαία ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται από το 1916 στον χώρο της ασφάλειας του κουφώματος και έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία σε συνδυασμό με τα άριστης ποιότητας προϊόντα, έχει σαν αποτέλεσμα την διεθνή αναγνώριση και την δημιουργία ενός ισχυρού “brand”. Το νέο Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ απασχολεί 100 άτομα και διαθέτει εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ., οι οποίες της επιτρέπουν την παραγωγή μεγάλου όγκου προϊόντων, που στη συνέχεια διοχετεύονται στη διεθνή αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το νέο Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ερευνά συνεχώς τις ανάγκες της Ελληνικής και ξένης αγοράς και δε σταματά να αναπτύσσει νέα προϊόντα και να βελτιώνει τα υπάρχοντα, καθώς πρωταρχικός στόχος της εταιρίας DOMUS Α.Ε.Β.Ε είναι η μακροχρόνια ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Με την ένταξη της DOMUS A.E.B.E στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, διευρύνεται η Κοινότητα που αποτελείται από εξωστρεφείς, αμιγώς ελληνικές εταιρείες, οι οποίες διατηρούν την Έδρα, την Παραγωγή και την Ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα και μέσα από κοινές δράσεις και συνέργειες συμβάλλουν στην ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας,

Πηγή: newtimes.gr

Απάντηση