Η άποψη της ΠΟΒΑΣ για το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο

ΠΟΒΑΣ

Η ΠΟΒΑΣ αναφέρει την άποψή της για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.


Σχετικά με το νέο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που η κυβέρνηση πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή προς ψήφιση τις επόμενες μέρες, αλλάζοντας κατά κάποιον τρόπο τη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων και να εξορθολογήσει την υπερβολική φορολόγηση των επιχειρήσεων έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι με βάση την πρόταση, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο χαμηλότερης φορολόγησης για τους περισσότερους πολίτες αυτής της χώρας και συγκεκριμένα για τους βιοτέχνες, επαγγελματίες, εμπόρους καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες υπέστησαν πολλαπλά τραύματα από τη βίαιη προσαρμογή των διαδοχικών προγραμμάτων στήριξης.

Η μείωση του ποσοστού φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% δημιουργεί προσδοκίες και προϋποθέσεις για επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών και αύξηση της απασχόλησης.

Όμως παρά το θετικό κλίμα που δημιουργείται υπάρχει η αίσθηση ότι οι ελαφρύνσεις δεν κατανέμονται δίκαια και ωφελούν περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για επιχειρήσεις.

Γενικά η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα λειτουργήσει ευεργετικά και θα αυξήσει τους δείκτες της κατανάλωσης, απασχόλησης, ίσως και αποταμίευσης.

Όμως η πρόθεση για αύξηση στο 30% των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών, θεωρούμε ότι πρέπει να συνοδευτεί με γενναία μείωση των τραπεζικών χρεώσεων που συνοδεύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ασφαλώς η δυνατότητα φοροαπαλλαγής έως 40% για δαπάνες που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και γενικότερα των κτιρίων, ενισχύει τον κλάδο των κατασκευών και επί της ουσίας παράλληλα με την αναστολή του ΦΠΑ στα καινούργια κτίρια, θα λειτουργήσει θετικά και θα προκύψουν οφέλη για το κλάδο.

Η κατανομή όμως της φορολογικής απόσβεσης σε τέσσερα χρόνια και ο περιορισμός στις δαπάνες αμοιβών μόνο για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνει το κόστος των υλικών, θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε απαξίωση το συγκεκριμένο μέτρο και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε αυτούς που επιθυμούν να κάνουν μικρές παρεμβάσεις.

Ωστόσο κρίνεται θετική η πρόβλεψη για έκπτωση δαπάνης η οποία προσαυξάνεται κατά 30% που αφορά τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, η οχημάτων με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ στις αγορές αγαθών υψηλής κοινωνικής ωφέλειας και ασφάλειας, όπως βρεφικά είδη και μέσα προστασίας των οδηγών.

Προτείνουμε επιπροσθέτως να προχωρήσει η κυβέρνηση στη θεσμοθέτηση ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και συγχρόνως στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τα οποία αποτελούν πάγιο αίτημα μας και θα βοηθήσουν σημαντικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που θεσμοθετήθηκε ως ένα έκτακτο μέτρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να ενισχυθούν τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα στην κατεύθυνση μιας πολιτικής πρόνοιας σήμερα συνεχίζεται, ενώ η οικονομία και η χώρα έχουν εισέλθει σε φάση ανάκαμψης χωρίς να διαφαίνεται η πρόθεση της κυβέρνησης έστω για σταδιακή μείωση.

Τέλος θα πρέπει να καθιερωθεί αφορολόγητο όριο και για τα έσοδα από επαγγελματικές δραστηριότητες, ώστε να υπάρξει μία δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση συνολικά των φορολογουμένων.

Απάντηση