Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στον κλάδο του αλουμινίου

προγράμματα-κατάρτισης

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει αναλάβει ως δικαιούχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου».


Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και υποστηρίζεται από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν 2 διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης για τον κλάδο που είναι τα εξής:

  • Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για στελέχη εξαγωγικού εμπορίου για τον κλάδο του αλουμινίου.
  • Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων αλουμινοκατασκευαστών.

Τα δυο αυτά προγράμματα αυτά απευθύνονται αντίστοιχα σε:

  • στελέχη/εργαζόμενους σε εταιρείες αλουμινίου με έμφαση στις εξαγωγές και
  • αλουμινοκατασκευαστές.

Τα προγράμματα έχουν πανελλαδική εμβέλεια και θα γίνουν με τηλεκατάρτιση, άρα μπορούν να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα.

Η ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων είναι στα μέσα Μαΐου, αλλά η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή και την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου.

Αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση katartisialuminio.gr.

Για λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τις πρϋποθέσεις συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΣΒΕ (τηλ.: 2310 539817) ή να επισκεφθείτε τη σελίδα katartisialuminio.gr.

Δείτε την παρουσίαση προγραμμάτων:

Απάντηση