Χαράλαμπος Φαραστέλης – ΕΝΚΑΣ: Το Τεχνικό Εγχειρίδιο είναι ένα εργαλείο που έλειπε από τον κλάδο μας και θα μας βοηθήσει να παραδώσουμε ένα ποιοτικό προϊόν

Χαράλαμπος Φαραστέλης

Σε μία επίκαιρη συνέντευξη μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Profil, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικότερου Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας στον Κλάδο του Αλουμινίου δίνουν τις απαντήσεις σε καίρια θέματα, που απασχολούν τους Κατασκευαστές και γενικότερα των Μεταλλικών Κατασκευών.


Ο κ. Χαράλαμπος Φαραστέλης, Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας απαντά:

Κύριε Φαραστέλη, είσαστε ένα νέο και πολλά υποσχόμενο μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΚΑΣ. Γνωρίζουμε ότι συμμετέχετε στην Τεχνική Επιτροπή, η οποία εργάζεται στη δημιουργία ενός Τεχνικού Εγχειριδίου Τοποθέτησης Κουφωμάτων. Είναι ένα εργαλείο που ενισχύει τους συναδέλφους κατασκευαστές και την ποιότητα του τελικού προϊόντος ή νομίζετε ότι θα δυσκολέψει τα πράγματα;

Έχω την τιμή να συμμετέχω στην ομάδα εργασίας που στόχο έχει να αποτυπώσει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και τις ορθές πρακτικές για την τοποθέτηση των κουφωμάτων, μέσω της έκδοσης ενός Τεχνικού Εγχειριδίου για την Τοποθέτηση των Κουφωμάτων και το οποίο θα απευθύνεται σε όλο τον Κλάδο.

Γνωρίζουμε ότι οι Κατασκευαστές Αλουμινίου στην Χώρα μας μπορούν να κατασκευάσουν εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένα κουφώματα.

Το προϊόν αυτό όμως μπορεί να απαξιωθεί από λανθασμένες τεχνικές τοποθέτησης. Τα προβλήματα είναι πιθανόν να ξεκινήσουν πολύ πριν την στερέωση και τελική μόνωση ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τις νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά και ελεγκτικών μηχανισμών για την εξάλειψη τέτοιου είδους φαινομένων.

Η ευθύνη βαραίνει και τους καταναλωτές, οι οποίοι οφείλουν να επαγρυπνούν, να είναι πλήρως ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι, προς αποφυγήν ενίσχυσης της παραοικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, καθοριστικής σημασίας είναι το ζήτημα της πιστοποίησης τόσο των προϊόντων, όσο και της αποδεδειγμένης επάρκειας των κατασκευαστών κουφωμάτων αλουμινίου.

Οι επαγγελματίες διαθέτουν τεχνογνωσία και διασφαλίζουν το αποτέλεσμα με την εφαρμογή Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής (FPC) ή ISO, που τους επιτρέπουν να εναποθέτουν και την απαραίτητη σήμανση CE.

Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να στεγάνωση του κουφώματος. Δηλαδή κατά το στάδιο μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης του κουφώματος ή στο στάδιο του αλφαδιάσματος – τακαρίσματός του.

Θεωρώ επομένως ότι το συγκεκριμένο Τεχνικό Εγχειρίδιο είναι ένα εργαλείο που έλειπε από τον κλάδο μας και θα βοηθήσει εμάς τους κατασκευαστές να παραδώσουμε στον τελικό χρήστη – πελάτη ένα ποιοτικό προϊόν, το οποίο θα είναι και σωστά τοποθετημένο, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του καταναλωτή.

Δεν θεωρώ ότι θα δυσκολέψει την εργασία μας, αλλά θα απαιτηθεί σίγουρα μία περίοδος προσαρμογής, αλλά και ανάλογη εκπαίδευση των ανθρώπων.

Πιστεύω ότι θα έχει θετική επίδραση στην αγορά γιατί θα βελτιώσει τόσο το τελικό προϊόν, όσο και τον Κλάδο γενικότερα αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα ποσοστά ικανοποίησης των πελατών.

Απάντηση