Ενέργεια

Ειδήσεις Ενέργειας – Νέα Ενέργειας

Το 23o ετήσιο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη» στις 22 – 23 Νοεμβρίου 2018

Τον ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομία της Ελλάδoς θα αναδείξει το 23o ετήσιο Εθνικό Σ2υνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 22 – 23 Νοεμβρίου...