Αποτελέσματα βραβείων αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Αποτελέσματα βραβείων αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσεων του, αποφάσισε την ανά τριετία περιοδική θεσμοθέτηση Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, με στόχο την προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και την αναγνώρισή του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, απονέμοντας τιμητικά βραβεία, διακρίσεις και επαίνους στις ακόλουθες δυο κατηγορίες:

[su_spacer size=”10″]Βραβεία Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Έργου,

σε υλοποιημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, νέα ή προσθήκες).

Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου – Τοπίου,

σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης – ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συλλόγου για συμμετοχή στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2017, για έργα που έχουν αποπερατωθεί την τελευταία πενταετία, δηλαδή θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί την περίοδο 2012-2017 υποβλήθηκαν από συναδέλφους και αρχιτεκτονικά γραφεία συνολικά 44 έργα για την Κατηγορία 1, και 11 έργα για την κατηγορία 2.

Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες: Δαμιανό Αμπακούμκιν, Ευαγγελία Βασιλάτου, Περικλή Γαρουφάλη, Ιουλία Δρούγα, Τόνια Κατερίνη, Πέτρο Πετρακόπουλο, Γιώργο Πλατσάκη, Μιχάλη Πουλάκη, εξέτασε/αξιολόγησε τα υποβληθέντα έργα, και διαπίστωσε

σε ότι αφορά στην κατηγορία 1 έργων την αρχιτεκτονική ποιότητα όλων των συμμετοχών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε περίοδο οικοδομικής δυσπραγίας, με έργα κυρίως ιδιωτικά αλλά και σε πολύ μικρότερο ποσοστό δημόσια,

στην δε κατηγορία 2 μικρότερο αριθμό αλλά εξ’ ίσου υψηλού επιπέδου συμμετοχών και προτάσεων που καταδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικού θεσμοθετημένου τρόπου και χρηματοδότησης των επεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, ιδιαίτερα δε σε συνάφεια με τον αστικό ιστό,

και κατέληξε στην απονομή

για μεν την κατηγορία 1, ενός (1) βραβείου, τεσσάρων (4) επαίνων και μίας (1) τιμητικής διάκρισης σε αρχιτέκτονες ή ομάδες νέων αρχιτεκτόνων ηλικίας < 40ετών,

για δε την κατηγορία 2, ενός (1) βραβείου, τεσσάρων (4) επαίνων και μιας (1) τιμητικής διάκρισης σε αρχιτέκτονα ή ομάδα νέων αρχιτεκτόνων ηλικίας < 40ετών.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πηγή: sadas-pea.gr

Απάντηση