Στο ξενοδοχείο MELIA ATHENS η Γενική Συνέλευση της ΠΟΒΑΣ

Στις 5 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 12 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών στο ξενοδοχείο MELIA ATHENS, Χαλκοκονδύλη 14 & 28ης Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι από τα σωματεία μέλη της ΠΟΒΑΣ ανά την Ελλάδα προκειμένου να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα του κλάδου και να οριστούν οι στόχοι της πανελλήνιας ομοσπονδίας για την τρέχουσα περίοδο.

Απάντηση