Καινοτομίες και Τεχνολογίες που χτίζουν «έξυπνες» πόλεις

Smart Cities

Η 4η διοργάνωση του Smart Cities Conference έρχεται και πρόκειται να αποτελέσει και το 2016 τη δυναμική ετήσια συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη «έξυπνων» και βιώσιμων πόλεων. Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, στο Αμφιθέατρο του ΟΤΕAcademy.Αλλωστε, πρόσφατα συμπεράσματα έρευνας του ΟΑΣΑ δείχνουν ότι μέχρι το 2030 το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά επείγον το να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, της ποιότητας ζωής και της προστασίας του κλίματος. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, καινοτομίες και τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την αστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ζωής στις πόλεις και την αειφορία.

Mε τις προηγούμενες διοργανώσεις, το Smart Cities Conference έγινε το σημείο αναφοράς για θέματα που αφορούν «ευφυείς» πόλεις στην Ελλάδα. Σύσσωμη υπήρξε η παρουσία Δημάρχων & ανώτατων εκπροσώπων από δεκάδες Δήμους, υψηλόβαθμων αξιωματούχων από συναρμόδια Υπουργεία, υψηλόβαθμων εκπροσώπων από πολλούς θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και τουλάχιστον 65 εταιρείες από όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους.

Θεματολογία συνεδρίου

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί στα παρακάτω:
Το Αστικό Περιβάλλον Σήμερα: Στρατηγική, Προκλήσεις & Τρόποι Υλοποίησης
Ε-SENS και δημόσια διοίκηση. Τι είναι, ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν.
Καλές Πρακτικές και projects
Επιμέρους θέματα που συνθέτουν την έννοια της έξυπνης πόλης και θα συζητηθούν –μεταξύ άλλων- είναι τα παρακάτω:
Internet of Things
Mobile & Smart Grids
Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική
Διαχείριση Ενέργειας – Φωτισμός
Έξυπνα κτίρια – Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Δίκτυα μεταφορών – Οδικά δίκτυα – Διαχείριση κυκλοφορίας
Μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση, υβριδικά οχήματα) & ΜΜΜ
Διαχείριση νερού & αποβλήτων
Υγεία και Τηλεϊατρική
Επικοινωνία – Διακυβέρνηση
Χρηματοδότηση & Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο «ενώνει» σε μία μόνο ημέρα όλους τους ενδιαφερόμενους για τις έξυπνες ελληνικές πόλεις, από senior εκπροσώπους και decision makers Κυβερνητικών Φορέων & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έως υψηλόβαθμα στελέχη των κυριότερων εκπροσώπων και προμηθευτών του κλάδου. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε στελέχη μίας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων:
Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και στελέχη ΟΤΑ
CEOs, CFOs, CIOs και υψηλόβαθμα στελέχη από τους κλάδους που συνθέτουν την «έξυπνη» πόλη (μεταφορές, δίκτυα, υποδομές, περιβάλλον, ενέργεια, επικοινωνία)
Προμηθευτές καινοτόμων τεχνολογιών & υπηρεσιών
Μηχανικούς & Μελετητές
Στελέχη Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πόλεων
Ειδικούς συμβούλους
Ακαδημαϊκούς & Ερευνητές

Απάντηση