Βωξίτης – Αλουμίνα – Αλουμίνιο: Η εικόνα & ο απολογισμός του 2015…

Ο βωξίτης αποτελεί το μοναδικό μετάλλευμα/πρώτη ύλη παραγωγής αλουμινίου και έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας. Το αλουμίνιο που παράγεται από το βωξίτη έχει τεράστιο φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία, μεταφορές, κατασκευές αλλά και στην καθημερινή ζωή.

Η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΑτΕ), που ανήκει στον Όμιλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2015, παρά το δυσμενές κλίμα στις διεθνείς αγορές μετάλλων και τη σημαντική πτώση τιμών του αλουμινίου (οι χαμηλότερες των τελευταίων 6 χρόνια), που κυμάνθηκαν από 1750 $/ τον. έως 1360 $/ τον., κλείνοντας στο τέλος του έτους στα 1450$/ τον.

Ως κύριες αιτίες αυτής της πτώσης των τιμών, θεωρούνται: η μεγάλη προσφορά αλουμινίου εκ μέρους της Κίνας και η διάθεση του μετάλλου σε χαμηλές τιμές λόγω της μειωμένης κατανάλωσης του μετάλλου στην εσωτερική αγορά της, η σημαντική παραγωγή και διάθεση μετάλλου στις διεθνείς αγορές από τη Σαουδική Αραβία, η στασιμότητα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, η αναιμική ανάπτυξη των ΗΠΑ και τέλος η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης άλλων αναδυόμενων οικονομιών.Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η παγκόσμια ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς ενώ το 2016 αναμένεται αύξηση μεγαλύτερη του 2015 κατά 6%, ξεπερνώντας τους 60 εκ. τόνους.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων του Ομίλου, κατέγραψε αυξημένη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με κύκλο εργασιών 549,4 εκ. ευρώ το 2015 έναντι 470,8 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), ανήλθαν σε 98 εκ. ευρώ έναντι 87 εκ. το 2014.

Λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων στη διεθνή αγορά, με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές αλουμινίου, ο όμιλος Μυτιληναίου συνέχισε τους έντονους ελέγχους του κόστους και με μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του. Σε αυτό το πλαίσιο, από τα τέλη του 2014 έχει τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Excellence», στοχεύοντας στην διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΑτΕ.

Άμεσος στόχος του προγράμματος, να παρουσιάσει η ΑτΕ οικονομική ανάκαμψη στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Η ΑτΕ απορρόφησε 1.438.300 τον. ελληνικού βωξίτη και 406.700 τον. τροπικού (εισαγόμενου). Παρήγαγε 806.500 τον. ένυδρης αλούμινας, 674.415 τον. άνυδρης και 179.416 τον.αλουμινίου μετάλλου, παρουσιάζοντας, παρά τα προβλήματα των αγορών, αύξηση 3,6% στην παραγωγή μετάλλου και 30% στον κύκλο εργασιών έναντι του 2014. Σημαντικό στοιχείο, μέσα στις συνθήκες λειτουργίας του 2015, αποτελεί και η σχετική αύξηση του εργαζόμενου προσωπικού, που ανήλθε σε 1.000 άτομα άμεσους και 452 έμμεσους απασχολούμενους.

Βασικότερος προμηθευτής μεταλλουργικού βωξίτη στο ΑτΕ είναι η «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» δηλ. η εταιρεία που προέκυψε από την απορρόφηση της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ» από την «ΕΛΜΙΝ», και η οποία διαθέτει μεταλλευτικές παραχωρήσεις στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας με εξαιρετικό μεταλλευτικό δυναμικό και τέσσερα ιδιόκτητα λιμάνια (2 από τα οποία είναι ενεργά).

Το ανθρώπινο δυναμικό της απαρτίζεται από 300 άμεσα απασχολούμενους και 200 περίπου έμμεσους. Το 2015 και από τις δύο εταιρείες «ΕΛΜΙΝ» και «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ», παρήχθησαν 1,2 εκ. τόνοι βωξίτη, με το 90% της παραγωγής να προέρχεται από την εκμετάλλευση υπόγειων κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχήτης Γκιώνας. Το 2016 εκτιμάται πως η παραγωγή θα ανέλθει στους 1,4 εκ. τόνους. Η «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» εξάγει προϊόντα βωξίτη σε 20 χώρες/4 Ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Ν. Αφρική και Β. Αμερική), καλύπτοντας τις αγορές των αλουμινούχων τσιμέντων, τσιμέντων Portland, ορυκτοβαμβάκων κ.λπ.

Πέραν της επένδυσης για την εξαγορά της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ», η εταιρεία αποφάσισε την εφαρμογή τριετούς επενδυτικού προγράμματος 50 εκ. € με έμφαση: στον τομέα της Υγιεινής & Ασφάλειας, τη μεταλλευτική έρευνα, την αγορά καινούριου εξοπλισμού με στόχο την πλήρη ανανέωση του μηχανολογικούστόλου και την περιβαλλοντική αποκατάσταση εξοφλημένων μεταλλείων.

Εντός του 2015, πραγματοποιήθηκαν αγορές νέων μηχανημάτων υπόγειας εκμετάλλευσης (6 φορτωτές υπόγειας εκμετάλλευσης και 4 διατρητικά πογείων), ύψους 4 εκ. €. Επιπρόσθετα, με την αύξηση της υπόγειας παραγωγής βωξίτη, εντός του 2015, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 4 εκ. € για την ανεύρεση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων, με τη διάνοιξη 2.000 μέτρων προσπελαστικών στοών και την όρυξη 25.000 μέτρων ερευνητικών γεωτρήσεων. Οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας για το έτος 2015 ανήλθαν συνολικά σε 14 εκ. €, ενώ για το 2016, αναμένεται να απορροφήσει 15 εκ. €.

Το υπόλοιπο 45% των απαιτήσεων της μεταλλουργίας του ΑτΕ καλύπτεται από την εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., η οποία δραστηριοποιείται επίσης στην εξόρυξη βωξίτη. Σήμερα η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ διενεργεί υπόγειες εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας, παράγοντας περίπου 650.000 τον. βωξίτη ετήσια. Η Εταιρεία διακρίνεται για τις πολύ καλές επιδόσεις στην ασφάλεια, επιτυγχάνοντας πολλές φορές μηδενισμό ατυχημάτων σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΣΜΕ, έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015
Eπιμέλεια: Π. Τζεφέρης

Απάντηση