Βιοχάλκο: Κέρδη 6,8 εκ. μετά από τις μεγάλες ζημιές 36,8 εκατ. πέρυσι

Βιοχάλκο οικονομικά στοιχεία 2016

Σε τροχιά ανάκαμψης αν και με μικρή υποχώρηση των πωλήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανάκαμψη της Βιοχάλκο το 2016 καθώς κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 6,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για βελτίωση κατά 44 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 36,8 εκατ. ευρώ το 2015, αντιστρέφοντας την αρνητική τάση των προηγούμενων ετών.

Όπως αναφέρει η Βιοχάλκο, το 2016: «Οι εταιρίες μας αντιμετώπισαν ένα δύσκολο περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και έντονου ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Οι επιδόσεις των εταιριών της Βιοχάλκο εντός του έτους αποτυπώνουν τη στρατηγική εστίασή τους στην αξιοποίηση ευκαιριών που προκύπτουν από τις εντατικές επενδύσεις των τελευταίων ετών».

Ο όμιλος Βιοχάλκο υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις, έδωσε έμφαση στη βελτίωση της παραγωγικότητάς του και χαμήλωσε τα κόστη με στόχο να είναι διεθνώς ανταγωνιστικός. Υπό το πρίσμα αυτό τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις Βρυξέλλες από τον όμιλο αποτελούν μια βιομηχανική ιστορία αντιστροφής, ιδιαίτερα μάλιστα για κλάδους, όπως ο χάλυβας όπου οι βελτιώσεις που καταγράφονται είναι εντυπωσιακές.

Ειδικά για τη χαλυβουργία η αντιστροφή φτάνει τα 47 εκατ. ευρώ με τις μονάδες του ομίλου να δείχνουν με τα αποτελέσματά τους ότι οι μεγάλες επενδύσεις των τελευταίων ετών εξασφάλισαν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν δείχνουν ότι ο κλάδος του αλουμινίου συνεχίζει να είναι κερδοφόρος (με έστω και μικρή αύξηση του όγκου παραγωγής, καθώς τα εργοστάσια δουλεύουν σχεδόν σε πλήρη δυναμικότητα), ενώ και στον κλάδο του χαλκού καταγράφεται σημαντική βελτίωση με αποτέλεσμα να δημοσιεύονται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια κέρδη προ φόρων έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση της Βιοχάλκο επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Με μια τόσο έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στοχεύουμε να εδραιώσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών αλλά και των χρηματοοικονομικών οίκων του εξωτερικού με στόχο να πετύχουμε τη χρηματοδότηση του ομίλου με ευρωπαϊκούς όρους. Αυτό βεβαίως θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα και βέβαια επανάληψη και ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων του 2016».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την πτώση του κύκλου εργασιών, αυτή οφείλεται καθαρά στην πτώση της τιμής των μετάλλων καθώς σε όλους τους κλάδους πλην των καλωδίων καταγράφεται αύξηση του όγκου των πωλήσεων, μέγεθος που αποτυπώνει την ανταγωνιστικότητα των εργοστασίων του ομίλου.

Στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο για το 2016 ανήλθε σε 3.113 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5% έναντι 3.275 εκατ. ευρώ το 2015. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλους τους κλάδους, με την εξαίρεση του κλάδου καλωδίων, αντισταθμίστηκε από την πτώση κατά 11% της μέσης τιμής χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και την πτώση κατά 3% στην τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου.

Η μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πωλήσεων καταγράφηκε στους κλάδους χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση σε 250 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 240 εκατ. ευρώ) ενώ το αναπροσαρμοσμένοEBIT αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση σε 128 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 120 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της βελτίωσης των κερδών a-EBIT των κλάδων χαλκού και χάλυβα. Επίσης, το αναπροσαρμοσμένο EBIT επηρεάστηκε από τις ζημιές απομείωσης ακινήτων που ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ και από τα έξοδα αναδιάρθρωσης (2,8 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 8% σε 102 εκατ. ευρώ το 2016 από 111 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω καλύτερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και των διαθεσίμων εντός της χρήσης, καθώς και λόγω της μείωσης των επιτοκίων σε μερικούς κλάδους.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Βιοχάλκο ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 36,8 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος είναι το άθροισμα των λειτουργικών κερδών 110 εκατ. ευρώ, των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 102 εκατ. ευρώ και του μεριδίου των ζημιών από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 1,2 εκ. ευρώ.

Οι ζημιές μετά από φόρους βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών 63,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Πηγή: ependitislive.gr

Απάντηση