Βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας

εργαζομένων

H παροχή συμβουλευτικής και κατάρτισης σε εργαζόμενους με στόχο την αναβάθμιση/ ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θεματικές όπως οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) και η καινοτομία είναι ο στόχος του προγράμματος που είναι σε εξέλιξη από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Μέσω του προγράμματος προβλέπονται οι εξής ενδεικτικές ενέργειες:

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης, που θα απευθύνονται σε στελέχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου /τομέα τουρισμού, εμπορίου μεταποίησης, υπηρεσιών.
  • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους Συμβούλους προς τους ωφελούμενους της δράσης.

Οι στόχοι των σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών καθορίζονται από τα στελέχη των επιχειρήσεων και τις επιχειρησιακές ανάγκες που μπορεί να εξυπηρετούν όπως εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων εξωστρέφειας, στήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή, ανάπτυξη και λειτουργία τμημάτων καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιμελητήρια, ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων, θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους & Οργανώσεις αυτών, επιστημονικούς, επαγγελματικούς φορείς ΝΠΔΔ. Η περίοδος υποβολής είναι από 16/1/2020 έως 10/4/2020 (έως 16:00)/

Περιοχή εφαρμογής η Περιφέρεια Β. Αιγαίου και προϋπολογισμός 1,78 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερα: εδώ

Πηγή: semas.gr

Απάντηση