Το Energy Efficiency Conference έρχεται στις 28 Μαρτίου 2019, στη Λεωκωσία

Energy-Efficiency-Conference

Το Energy Efficiency Conference έρχεται στις 28 Μαρτίου 2019, στο Lemon Park, στη Λεωκωσία.


Το Energy Efficiency Conference έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας και μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων, για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες.

Μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts του χώρου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας.

Δείτε το πρόγραμμα: εδώ

Το συνέδριο θα αναδείξει όλες τις συνιστώσες που προάγουν την ορθολογική ενεργειακή διαχείριση και την ενεργειακή αποδοτικότητα, συντελώντας στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, την αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση κόστους παραγωγής & λειτουργίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :

 • Αειφορικός βιομηχανικός σχεδιασμός (συμπαραγωγή, ανάκτηση θερμότητας, αντλίες θερμότητας κ.ά.)
 • Smart grids και αειφορικός κτιριακός σχεδιασμός – Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (θερμομόνωση, θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αυτοματισμοί, βιοκλιματικός σχεδιασμός)
 • Τεχνολογικές καινοτομίες
 • Αναβάθμιση κτιρίων
 • Χρήση καθαρών & εναλλακτικών πηγών ενέργειας
 • Συστήματα και λογισμικά ενεργειακής διαχείρισης
 • Βιομηχανική & κτιριακή συντήρηση
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις
 • Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών που φέρουν την ευθύνη του ενεργειακού σχεδιασμού & της διαχείρισης στη  βιομηχανία και σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (Εμπορικά Κέντρα & Συγκροτήματα Κτιρίων, Λιανεμπόριο & Super Markets, Kτίρια Logistics, Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα, Τράπεζες, Πολιτιστικά Κτίρια, Ξενοδοχεία κ.λπ.).

Συγκεκριμένα αφορά στελέχη όπως:

 • τεχνικούς διευθυντές και διευθυντές παραγωγής
 • υπεύθυνους ενεργειακής διαχείρισης
 • στελέχη διεύθυνσης περιβάλλοντος & αειφόρου ανάπτυξης
 • στελέχη διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • στελέχη διεύθυνσης λειτουργίας
 • μηχανικούς, συμβούλους & εμπειρογνώμονες
 • επιχειρηματίες και στελέχη εταιριών παροχής υπηρεσιών, τεχνολογιών & λύσεων ενεργειακής διαχείρισης

Το Energy Efficiency Conference αποτελεί ιδανική πλατφόρμα ενημέρωσης και διαδικτύωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου της ενεργειακής διαχείρισης, είτε αποτελούν εφαρμογείς και χρήστες, είτε προμηθευτές λύσεων, εξοπλισμών και υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους σε μία δυναμική B2B συνάντηση του χώρου της διαχείρισης & εξοικονόμησης ενέργειας
 • Να ενημερωθούν για το πώς θα δημιουργήσουν τον δικό τους χάρτη πορείας για να επιτύχουν τους ενεργειακούς στόχους τους
 • Να παραμείνουν στην επικαιρότητα των εξελίξεων και να επιλύσουν προβλήματα με ειδήμονες του χώρου
 • Να οικοδομήσουν τις απαραίτητες συνεργασίες και συνέργειες προς όφελος όλων.

Πηγή: energyefficiencyconferencecy.com

Απάντηση