Το 1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την Ενέργεια, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

1ο-Συνέδριο-της-Ναυτεμπορικής

Το 1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την ενέργεια πραγματοποιείται την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, στο Royal Olympic Hotel, Athens.


Αν και η ενέργεια αποτελούσε ανέκαθεν βασικό πυλώνα της εθνικής παραγωγής, οι συντελούμενες αλλαγές των τελευταίων ετών έχουν τοποθετήσει τον συγκεκριμένο κλάδο όχι μόνο στην «καρδιά» της οικονομίας, αλλά και στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής.

Κι αυτό διότι κάθε έκφανση της ενεργειακής αγοράς μετασχηματίζεται ραγδαία για να πετύχει ποικίλους και συχνά αντιφατικούς στόχους – όπως, για παράδειγμα, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης με παράλληλη ωστόσο αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ή στην προώθηση μορφών αποκεντρωμένης και «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής με ταυτόχρονη όμως ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Με την ίδια λογική, όπως και κάθε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα πρέπει να καταρτίσει τον δικό της εθνικό «ενεργειακό χάρτη», ενώ παράλληλα προβαίνει σε εκ βάθρων μεταρρυθμίσεις για να ενταχθεί στην Ενεργειακή Ένωση και να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει συνολικά η ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι για πανευρωπαϊκές αλλαγές, όπως η σταδιακή απανθρακοποίηση της οικονομίας ή η εφαρμογή του Μοντέλου-Στόχου (Target Model), διατυπώνονται ακόμη και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις.

Το 1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την Ενέργεια έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης που δημιουργούν οι προαναφερόμενες τάσεις.

Ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι φορέων και παράγοντες της αγοράς καλούνται να τεκμηριώσουν τα υπέρ και τα κατά κάθε άποψης και να αναδείξουν τρόπους με τους οποίους η ενεργειακή μετάβαση θα επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και να εντοπίσουν ευκαιρίες που δεν περιορίζονται στην οικονομική σφαίρα με την απελευθέρωση των αγορών και την «προέλαση» των ΑΠΕ, αλλά αφορούν και τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας με τις σχεδιαζόμενες διεθνείς ενεργειακές υποδομές και τις έρευνες για την ύπαρξη υδρογονανθράκων.

Δείτε το πρόγραμμα: εδώ

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση