Θεόφιλος Παγιάτης: Ο Κλάδος Αλουμινίου έχει απόλυτη ανάγκη από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Θεόφιλος-Παγιάτης

Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ κ. Θεόφιλος Παγιάτης, αναφέρθηκε στην τεχνική εκπαίδευση και στην έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών στον Κλάδο Δομικών Κατασκευών Αλουμινίου και Σιδήρου.


Ο κος Θεόφιλος Παγιάτης αναφέρει το εξής:

Ο κλάδος μας έχει απόλυτη ανάγκη από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα κατασκευαστικά αλλά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου χρειάζονται εξειδικευμένους ανθρώπους ικανούς να στηρίξουν την επιβίωση και την ανάπτυξη τους.

Παράλληλα η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής από το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση της δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της με νέες σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, με νέο εκπαιδευτικό υλικό και με ένα μηχανισμό παρακολούθησης των αποτελεσμάτων θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων σε εκπαιδευτικές διαδρομές που αφορούν γενικά τα τεχνικά επαγγέλματα.

Απάντηση