ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Με κινητήρια δύναμη τον άνεμο και νέες επενδύσεις στις ΗΠΑ

ΤΕΡΝΑ-Ενεργειακή

Με κινητήρια δύναμη τον άνεμο, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή συνεχίζει να αναπτύσσεται στον κλάδο των ΑΠΕ και να αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία που επενδύει στο εξωτερικό στον τομέα της παραγωγής καθαρής ενέργειας και ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο επενδυτή σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα.


Υλοποιώντας ένα ευρύ και συστηματικό επενδυτικό πρόγραμμα έχει καταφέρει να διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, με 1512 MW, να έχει το προβάδισμα στην αγορά και σύντομα να προβλέπει ότι θα ξεπεράσει το στόχο των 2.000 MW που είχε τοποθετήσει για το 2025.

Την περαιτέρω ανάπτυξή της θα φέρουν νέα έργα σε ΗΠΑ και Ελλάδα καθώς η εταιρεία είναι σταθερά προσανατολισμένη σε επενδύσεις που ενισχύουν την κυριαρχία της στην αγορά ΑΠΕ.

Μια αγορά που τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς αποτελεί το μέλλον της ενέργειας, και κάνει την ΤΕΡΝΑ ελκυστική επενδυτικά κάτι που αποδεικνύεται από τη συνεχή αύξηση της τιμής της μετοχής της ταυτόχρονα με αύξηση όγκων στο Χρηματιστήριο, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης έχει φτάσει τα 853,252 εκατ. ευρώ.

Τα έργα ΑΠΕ εξάλλου εξασφαλίζουν την ανοδική πορεία της κερδοφορίας της.

Στο πρώτο εξάμηνο τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 29,9 εκατ. ευρώ, έναντι 18,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 63,2%, κυρίως λόγω της απόδοσης των έργων ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο (και άλλων κερδών από συναλλαγματικές διαφορές και από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα).

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε δυναμικά τις επενδύσεις μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε σύντομα να ξεπεράσουμε και τον στόχο των 2.000 MW, που έχουμε πλέον θέσει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής κ. Γιώργος Περιστέρης.

Ειδικό βάρος στο χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων του Ομίλου κατέχουν οι επενδύσεις στις ΗΠΑ όπου με την ολοκλήρωση δύο σημαντικών επενδύσεων στην περιοχή του Τέξας, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου φτάνει τα 651 MW.

Συνολικά, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται πλέον σε 1390 MW, από τα οποία 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη.

Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι πλέον τα 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία και το στοίχημα είναι πόσο σύντομα θα τον πετύχει.

Σημειώνεται ότι στο Χαρτοφυλάκιο των έργων της εταιρείας υπάρχουν 1605 MW με άδεια παραγωγής και για 3.263 MW έχουν κατατεθεί αιτήσεις για άδεια παραγωγής.

Τα αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ

Τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το αιολικό πάρκο «Gopher Creek» (Fluvanna 2) στην περιοχή Borden County του Τέξας, η ισχύς του οποίου ανέρχεται σε 158 MW, έργο το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί και πλέον βρίσκεται σε πλήρη εμπορική λειτουργία.

Επίσης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαδικασίες για την εξαγορά του αιολικού πάρκου «Bearkat», στο Glasscock County του Τέξας.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 200 MW, βρίσκεται σε λειτουργία ήδη από τον Ιανουάριο του 2018.

Τα δύο νέα αιολικά πάρκα ανεβάζουν τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις ΗΠΑ στα 651 MW.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία λειτουργεί ακόμα δύο αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ, ένα ισχύος 138 MW στην περιοχή Elmore County του Idaho κι ένα ισχύος 155 MW στην περιοχή Scurry County του Τέξας (Fluvanna 1).

Η Τέρνα Ενεργειακή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα με παρουσία στις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία.

Λειτουργεί καθετοποιημένα με ισχυρές εσωτερικές συνέργειες και δραστηριότητα σε διαφορετικών ειδών ΑΠΕ έργα (αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή, βιομάζα, διαχείριση αποβλήτων).

Πηγή: mononews.gr

Απάντηση