Τεράστιο φωτοβολταϊκό 40 MW στην περιοχή των Φαρσάλων

Φαρσάλων

Ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της χώρας, το ισχυρότερο στην περιοχή μας, θα λειτουργήσει στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα Φάρσαλα.


Σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, πρόκειται για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος παραγωγής 40 MW, στα Βρυσιά Φαρσάλων, στη θέση Πλατανάκος – Σφάκα Κολοβή.

Το εν λόγω φωτοβολταϊκό πάρκο είναι έργο της εταιρείας CONSORTIUM SOLAR POWER SINGLE MEMBER S.A., ενός από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στη χώρα μας στο χώρο της ενέργειας.

Η συγκεκριμένη εταιρεία προτίθεται συνολικά να επενδύσει στην κατασκευή και λειτουργία ενός συγκροτήματος 9 φωτοβολταϊκών σταθμών στην Κεντρική Ελλάδα, προϋπολογισμού 384 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα η επένδυση έχει συμπεριληφθεί στον νόμο 3894/10 για επενδύσεις τύπου Fast Track.

Εκτός από το πάρκο στα Βρυσιά Φαρσάλων, ξεχωρίζουν άλλα τρία έργα της ίδιας εταιρείας σε περιοχές του νομού Φθιώτιδας, αθροιστικής ισχύος 244 MW (84MW, 60MW και 100MW).

Οι επενδύσεις των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι σημαντικές για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας μας, αλλά λιγότερο ποιοτικές περιβαλλοντικά από εκείνες της αιολικής και υδροηλεκτρικής Ενέργειας στις οποίες η Ελλάδα υστερεί σημαντικά.

Πηγή: thessaliaeconomy.gr

Απάντηση