ΤΕΕ-UIA: Συλλογή ιδεών για σχεδιασμό και κατασκευή πρότυπου τμήματος DIGI «έξυπνου ξενοδοχείου»

ΤΕΕ-UIA-διαγωνισμός

Το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της UIA και το UIA-ARESWP Intl., απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για τον σχεδιασμό και κατασκευή πρότυπου τμήματος DIGI «έξυπνου» ξενοδοχείου στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού: «Athens International TourismExpo» που θα πραγματοποιηθεί 7 – 9 Δεκεμβρίου 2018 στο Metropolitan Expo.

 • Μακέτες και Σχέδια υλοποιημένων ή μη Smart Hotel
 • Ιδέες για χρήση τεχνολογιών VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) και MR (Mixed Reality) στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με σκοπό την εξοικείωση του επισκέπτη με τον προορισμό του
 • Ιδέες για τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών του δωματίου με ειδικές εφαρμογές (apps)
 • Ιδέες για βελτιστοποίηση της εργασίας από απόσταση, με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • Ιδέες για την κατανόηση δεδομένων σχετικά με τη χρήση του χώρου με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και της εν γένει εμπειρίας διαμονής για τους επισκέπτες
 • Πρότυπο «Έξυπνο» Δωμάτιο με Λουτρό και Reception είτε σαν μεμονωμένη πρόταση είτε ενταγμένο στα προηγούμενα

Στο Περίπτερο του ΤΕΕ θα εκτεθούν οι πληρέστερες προτάσεις που θα επιλεγούν από την Επιτροπή Επιλογής, ενώ θα κατασκευαστεί το πληρέστερο και αρτιότερο «Έξυπνο» Δωμάτιο με Λουτρό και Reception.

Ο Αρχιτέκτονας που θα επιλεγεί η μελέτη του για κατασκευή, θα οφείλει να συνεργαστεί με τους κατασκευαστές και να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις (απαντήσεις) σχετικά με το έργο στα ΜΜΕ σε περίπτωση που ζητηθούν.

Η υποβολή των παραπάνω συμμετοχών είναι επώνυμη και πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10/09/2018.

Στόχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Ελληνικού Τμήματος της UIA, του Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας UIA-ARES WP Intl. και της Επιτροπής Επιλογής, είναι η γόνιμη παρουσία των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στον κρίσιμο τομέα του Τουρισμού για τη Χώρα μας.

Η πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στο ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και θα αποσταλεί προς ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και των Αρχιτεκτονικών Σχολών.

Διαδικασία υποβολής συμμετοχών

Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη και επώνυμη.

Οι Αρχιτέκτονες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα:

 1. Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, έτος αποφοίτησης, ΑΜ ΤΕΕ, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ εάν υπάρχει, και e-mail) καθώς και αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της Σχολής/Τμήματος Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται.
 2. Μια (1) Πινακίδα Α1 (594 Χ 840) σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (Cappamount & CD) σε οριζόντια διάταξη, η οποία θα περιλαμβάνει σχέδια, σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε κρίνει κατάλληλο ο/η συμμετέχων/ουσα για την βέλτιστη παρουσίαση της πρότασής του/της. Στο επάνω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm Χ μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της πρότασης. Στο κάτω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm Χ μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του/των μελών της ομάδας εργασίας (ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες τους), καθώς και η πόλη/έδρα του επαγγέλματός τους.

Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα, Τ.Κ. 10563 – Τμήμα Διεθνών Σχέσεων – Ελληνικό Τμήμα της UIA ή να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών το αργότερο μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία με ευθύνη του αποστολέα. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα.

Μακέτες που τυχόν συνοδεύουν τις επιλεγμένες μελέτες δεν θα παραδοθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατά τη φάση της επιλογής, αλλά θα προσκομιστούν, προκειμένου να εκτεθούν στο Χώρο της Έκθεσης.

Η διαδικασία θα είναι επώνυμη και τα πνευματικά δικαιώματα των προτάσεων, καθώς εκτίθενται, δεν προστατεύονται.

Η Επιτροπή Επιλογής

Η Επιτροπή Επιλογής είναι 5μελής και αποτελείται από τους:

 • Δρα Φανή Βαβύλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Νίκο Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αντιπρόεδρο της Region II της UIA, Διευθυντή του Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας UIA-ARES WP Intl.
 • Τόνια Κατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
 • Κυριάκο Πιπίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Γραμματέα του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Μέλος UIA-ICC.
 • Δρα Όλγα Βενετσιάνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ στο e-mail greok@central.tee.gr και στα τηλ. 210 3291364 και 210 3291345.

Απάντηση