Τα φωτοβολταϊκά οδηγούν την ανάπτυξη των ΑΠΕ το 2021

ΑΠΕ

Εν μέσω εξελίξεων σε σχέση με τη χάραξη της ενεργειακής στρατηγικής στη χώρα μας, το πρώτο τετράμηνο του έτους οι ΑΠΕ αναδεικνύονται σε πρωταρχική πηγή ενέργειας.


Παράλληλα, σε εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ, τα φ/β αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη διείσδυση στο δίκτυο, σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες, για το 2021. Ειδικότερα, όπως παρατηρεί η δεξαμενή σκέψης The Green Tank μπορεί για το μήνα Απρίλιο το ορυκτό αέριο να είχε το μεγαλύτερο μερίδιο(43%), όμως συνολικά για το πρώτο τετράμηνο του 2021, οι ΑΠΕ ήταν η πρώτη πηγή ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Ελλάδας συνεισφέροντας περισσότερο από 5,7 TWh.

Παράλληλα, παρατηρεί πως ενώ ο λιγνίτης πριν από 10 χρόνια κάλυπτε το 54% της ηλεκτροπαραγωγής, «το πρώτο τετράμηνο του έτους, οδηγήθηκε να καλύπτει μόλις το 13% την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ παράλληλα το μερίδιο των ΑΠΕ αυξήθηκε από το 5% στο 35%».

Οι εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, σε πρόσφατο ενημερωτικό του δελτίο, επισημαίνει κάποια σημαντικά στοιχεία σε σχέση με την πορεία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα για το έτος_2020 συνδέθηκαν 999,3 νέα MW. Η κατανομή της διείσδυσης είναι: αιολικά 535,6 MW, Φ/Β 447, Βιομάζα-Βιοαέριο 9,5 M , ΜΥΗΣ 5 και ΣΗΘΥΑ 2 MW.

«Για τα Φ/Β του ειδικού προγράμματος στεγών η πρόβλεψη διείσδυσης εξακολουθεί να θεωρείται μηδενική μετά το 2014, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο net-metering και γίνεται βάσιμη υπόθεση ότι η πλειοψηφία των νέων εγκαταστάσεων θα υπαχθούν σε αυτό το καθεστώς», αναφέρει ο ΔΑΠΕΕΠ. Επιπλέον, τονίζει πως «η διείσδυση το Μάρτιο_2021 είναι 103,04 MW και η κατανομή της νέας διείσδυσης είναι 57,6 MW για τα Αιολικά, 43,9 MW για τα Φ/Β, και 1,5 MW Βιομάζα-Βιοαέριο, ενώ η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.551 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 884 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ».

Πάντως, όπως παρατηρεί η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας,σε ανακοίνωση της «η αποτελεσματική επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων απαιτεί συνδυασμό όλων των τεχνολογιών που αλληλοσυμπληρώνονται με βάση τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και το προφίλ παραγωγής τους».

Επισημαίνει πως «μόνο ο συνδυασμός των τεχνολογιών Α.Π.Ε.: οδηγεί σε οικονομικά βέλτιστη ανάπτυξη του ενεργειακού συστήματος, εξασφαλίζει βέλτιστη αξιοποίηση των δικτύων, προστατεύει όλους τους επενδυτές, ακόμα και τους επενδυτές των φωτοβολταϊκών, από την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης μηδενικών τιμών στην αγορά».

Πηγή: energia.gr

Απάντηση