Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε Ελλάδα και Κύπρο

εξοικονόμηση ενέργειας

Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του έργου «Συνεργασία για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας ΕλλάδαςΚύπρου.

Στο έργο, συμμετέχουν 6 εταίροι, η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑΚ), το υπουργείο Ενέργειας – Εμπορίου – Βιομηχανίας – Τουρισμού της Κύπρου, Αναπτυξιακή Εταιρία της Λευκωσίας, οι δήμοι Χερσονήσου και Ρόδου, καθώς και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Οι στόχοι του έργου, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια και να είναι συμβατοί με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, και της Πολιτικής Συνοχής καθώς και τους στόχους και υποχρεώσεις των κρατών – μελών για την ενέργεια και το κλίμα του 2020 και του 2030 και ειδικότερα με τις δεσμεύσεις για την προτεραιότητα της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Ειδικότερα για την Κρήτη, θα συνδέσουν το έργο με τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης και το Περιφερειακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας, με τις προτεραιότητες του ΠΕΠ Κρήτης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια καθώς και με τις αντίστοιχες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ στην Κρήτη.

Επίσης, θα επιδιωχθούν συνέργειες με άλλα αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια που υλοποιούν η Περιφέρεια Κρήτης, οι δήμοι της Κρήτης και άλλοι οργανισμοί. Το Περιφερειακό Ταμεία Ανάπτυξης Κρήτης θα εφαρμόσει και ένα σχέδιο δημοσιότητας και πληροφόρησης για την Κρήτη, θα διοργανώσει ημερίδες και επιμορφωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με τους δήμους και ημερίδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών με τους εταίρους του έργου,. Παράλληλα όμως θα δημιουργήσει και θα διανείμει ειδικό υλικό προώθησης και πληροφόρησης, θα διοργανώσει διαγωνισμούς μαθητών με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια και θα συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο ίδιο πάντα πλαίσιο το ΠΤΑΚ θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση και συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων που αφορούν σε τεχνικά διαχειριστικά και οργανωτικά δεδομένα δημοσίων και δημοτικών κτιρίων της Κρήτης, τα οποία θα χρησιμεύσουν ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή και ειδικότερη προσέγγιση για τη διαχείριση δημοσίων κτιρίων στην Ελλάδα και Κύπρο σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος, το ΠΤΑΚ σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης θα συνδέσει αυτό το έργο με το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και το «Σύμφωνο των Νησιών», καθώς και με άλλα σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια.

Πηγή: alfavita.gr

Απάντηση