Συνέδριο 2017 Αλουμίνιο & Κατασκευές

Το μεγαλύτερο επαγγελματικό Συνέδριο στη χώρα, με διαρκή & καθοριστική δραστηριότητα!

Σημαντικές ενδιάμεσες πρωτοβουλίες
οδεύοντας προς το 13ο Συνέδριο

Σημαντικές πρωτοβουλίες ανακοίνωσε η Επιτροπή Συνεδρίου, στην πρόσφατη συνέλευση του ΣΕΚΑ στις 28 Mαΐου 2016. Με βάση το ψήφισμα του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Κατασκευές» και ενόψει του 13ου Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17-19/11/2017, η Επιτροπή Συνεδρίου έχει συγκροτήσει 3 δυναμικές Ομάδες – Άξονες Επικοινωνίας:

• Ανάπτυξη Ενεργειακής Κουλτούρας (Επικοινωνία με την αγορά)
• Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Σε έρευνες & σεμινάρια)
• Εργαστήριο Εξωστρέφειας (Συγκέντρωση εμπειρίας – Επικοινωνία στους ενδιαφερόμενους)

– Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Ανάπτυξη της Ενεργειακής Κουλτούρας, εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση (δες, www.alumini.gr) και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων στις 13 Ιουνίου
Η ανακοίνωση παρουσιάζει τις βασικές ενέργειες της πρωτοβουλίας για την Ανάπτυξη της Ενεργειακής Κουλτούρας, τονίζοντας τη μεγάλη
συμβολή στην ποιότητα ζωής όλης της κοινωνικής αλυσίδας και τα άμεσα οφέλη που θα έχουν οι επιχειρήσεις από τη διαμόρφωση της νέας αγοράς.
– Στο πλαίσιο της Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, αρχίζει η δεύτερη φάση της Έρευνας, που σκοπό έχει την ανάδειξη των τάσεων της αγοράς και την ανάλογη οργάνωση των επιχειρήσεων. Για την καλύτερη στόχευση της έρευνας πραγματοποιήθηκε ερευνητική συνάντηση (focus group), με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών του Συνεδρίου στις 15 Ιουνίου.
Τα πρώτα αποτελέσματα της Έρευνας θα ανακοινωθούν στην προσυνεδριακή ημερίδα στο Γκάζι 03 Νοεμβρίου 2016.
– Στο Εργαστήριο Εξωστρέφειας εργάζεται η ομάδα νέων στελεχών του ΣΕΚΑ, η οποία σύντομα θα μας ενημερώσει για τις ενέργειές της και θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα αποτελέσματα στο13ο Συνέδριο.
– Η Επιτροπή Συνεδρίου παρουσίασε και το νέο σήμα του 13ου Συνεδρίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
Το Συνέδριο και όλες οι ενδιάμεσες ενέργειες επικοινωνίας, πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου – ΣΕΚΑ και την οργάνωση έχει η ENERGY LINE – Διαφημίσεις, Marketing, Δημόσιες σχέσεις.

Όλες οι πληροφορίες για το Συνέδριο στο www.alumini.gr και
το https://www.facebook.com/pages/Alumini/483968761702875

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ & ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αγαπητοί φίλοι,

Η ανάγκη της αγοράς για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων είναι υπαρκτή και μεγάλη. Μπορεί να εξασφαλίζει σταθερή και κερδοφόρα εργασία, όχι μόνο για αυτή τη γενιά των σχετικών κλάδων, αλλά και για πολλές επόμενες, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. 4.000.000 κτήρια στην Ελλάδα έχουν τώρα ανάγκη από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αναρωτιόμαστε γιατί η αγορά δεν προχωράει.

Μια εύκολη απάντηση είναι λόγω κρίσης, αλλά η πραγματικότητα είναι πως, οι περισσότεροι από μας και ιδιαίτερα οι καταναλωτές δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το κοινό συμφέρον μας.

Οι επαγγελματίες αλλά και οι ιδιοκτήτες των κτηρίων, πρέπει να ενημερωθούν δυναμικά ότι η ενεργειακή αναβάθμιση, προάγει άμεσα την ποιότητα ζωής και βελτιώνει το εισόδημα.

Η ενεργειακή αναβάθμιση είτε καλύπτεται από χρηματοδοτούμενα προγράμματα περιορισμένων κονδυλίων και ωφελουμένων, είτε προέρχεται από ιδιωτική – εθελοντική πρωτοβουλία, σημαίνει μόνο οφέλη και μάλιστα άμεσα.

• Πώς λοιπόν θα πείσουμε σε καιρούς δύσκολους τους πελάτες μας να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση;
• Χρειάζεται να περιμένουμε τα προγράμματα επιδότησης και πώς θα λειτουργήσουμε παράλληλα αλλά και ανεξάρτητα από αυτά;
• Πόσο γρήγορα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κομμάτια της αγοράς και ποια μπορεί να είναι η άμεση απόδοση;
• Μπορούν όλοι οι επαγγελματίες να συμμετέχουν σε αυτή την ανάπτυξη και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
• Μπορούν οι καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της άμεσης αναβάθμισης και πώς μπορούμε να τους αφυπνίσουμε;

Με όλα αυτά τα φιλόδοξα ερωτήματα, προχωράμε για την ανάπτυξη της ενεργειακής κουλτούρας στον κλάδο μας, τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες και τους πελάτες μας.

Παίρνουμε την ανάπτυξη στα χέρια μας.

Ανοίγουμε δρόμους στην αγορά της ενεργειακής αναβάθμισης και συμμετέχουμε ενεργά στο μέλλον μας.

Για την ενίσχυση του σκοπού μας, έχουμε κατ’ αρχήν καταγράψει τις κατευθύνσεις, που αποτελούν συνδυασμό επιστημονικών τεκμηριώσεων και επικοινωνιακών ενεργειών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

• Τεκμηρίωση – ανάδειξη του θέματος
• Συντονισμός & συμμετοχή όλων των επαγγελματιών και των αντίστοιχων φορέων που εμπλέκονται στο χώρο των κατασκευών
• Συντονισμός με τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς, που έχουν ως αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση
• Απλοποιημένη και αντικειμενική ενημέρωση των καταναλωτών μέσα από επικοινωνιακές ενέργειες που αναδεικνύουν τα οφέλη.

Τις ενέργειες αυτές αλλά και το συνολικό εγχείρημα επιθυμούμε να το μοιραστούμε και να το αναπτύξουμε από κοινού, με όλους τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και προμηθευτές, καθώς και τους αρμόδιους φορείς της κοινωνίας και της πολιτείας.
• Στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας.
• Η ανάπτυξη της ενεργειακής κουλτούρας, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει άμεσα στην ποιότητα ζωής όλης της κοινωνικής αλυσίδας.
• Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή την ιδέα, θα έχουν άμεσα οφέλη από τη διαμόρφωση της νέας αγοράς.
• Η ανάπτυξη είναι κυρίως για αυτούς που μπορούν να την κατανοήσουν!

Σας καλούμε σε κοινή δράση για την ανάπτυξη της ενεργειακής κουλτούρας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

• Παρουσίαση-συζήτηση με τους συνεργαζόμενους φορείς
• Δημιουργία λογότυπου προγράμματος – «Όλοι για την Ενέργεια”
• Δημιουργία λίστας αποδεκτών επικοινωνίας
• Δημιουργία ενημερωτικού newsletter
• Δημιουργία site-κόμβου για την Ανάπτυξη της Ενεργειακής Κουλτούρας
• Δημιουργία βασικών σελίδων στα social media
• Πρόγραμμα καταχωρήσεων & δελτίων τύπου στα media
• Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου
• Δημιουργία καμπάνιας για καταναλωτές στα social media
• Οργάνωση ανοικτής ημερίδας – παρουσίασης προγράμματος

Η ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Μέλη της Ομάδας: Γιώργος Καλογεράκης, Θάνος Φιλιππίδης, Μιχάλης Σαγιάννης, Γιώργος Ηλιάδης, Θανάσης Δεληγιάννης και Σωκράτης Ξανθόπουλος.

Η ομάδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Κατασκευές».

Η δράση της είναι διαρκής και οι στόχοι της περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Απάντηση