Σύνδεσμος Μεταλλουργών Μαγνησίας: Σεμινάριο Πιστοποίησης Συγκολλήσεων

Συγκολλήσεων

Στις 24/10/2020, ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί σε χώρο της εταιρείας «ΑΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», (Αφοί Ιωάννου) Πιστοποίηση Συγκολλήσεων του Συνδέσμου Μεταλλουργών Μαγνησίας.


Το Σεμινάριο για την Πιστοποίηση Συγκολλήσεων θα γίνει με την μέθοδο (135 – MAG) ημιαυτόματη μηχανή, εύρος πάχους 3÷24 mm. Η διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού είναι τρία (3) χρόνια.

Πρόσθετη απαίτηση του προτύπου EN ISO 9606-1 είναι ότι κάθε 6 μήνες χρειάζεται θεώρηση της ισχύος του πιστοποιητικού από κάποιο τεχνικό (σχετιζόμενο με συγκολλήσεις) δίνοντας δείγμα ο καθένας στην επιχείρησή του.

Κόστος 30€ ανά δοκίμιο (οπτικός έλεγχος και έλεγχος με υπέρηχο).

Η τιμή για μετωπική και γωνιακή πιστοποίηση είναι 270€ συν ΦΠΑ.

Αν κάποιος συνάδελφος θέλει δική του πιστοποίηση μεθόδου για μετωπική και γωνιακή συγκόλληση το κόστος ανέρχεται σε 990€ συν ΦΠΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιστοποιητικά εκδίδονται Lloyds.

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email του συνδέσμου έως 15/10/2020 ή στα τηλέφωνα:

  • Αλέξανδρος Δημόπουλος: 6976792627
  • Χρήστος Καραμανιώλας: 6944159439

Έδρα: Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου, Τ.Θ. 114, Τ.Κ: 385 00
Email: metallourgoimagnesias@gmail.com
Τηλ: 6976792627

Απάντηση