Συνάντηση Μηχανικών στο εργοστάσιο της “Αλουμίνιον της Ελλάδος”

Αλουμίνιον της Ελλάδος
Το Σάββατο 11/3 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των “Μηχανικών στην πράξη Ι” και των “Μηχανικών στην πράξη ΙΙ” στο εργοστάσιο της ΑτΕ.

Οι μηχανικοί από το πρώτο πρόγραμμα μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους (projects, technical skills, soft skills, καθημερινότητα), ενώ περιέργραψαν και την αγορά εργασίας με αισιοδοξία και δυναμική μετά από την επιτυχία του προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι “Μηχανικοί στην πράξη Ι” εργάζονται στις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα.

Απάντηση