Συνεργασία ΠΟΒΑΣ – Architectural Aluminium Academy

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία χαιρετίζει τη νέα συνεργασία με την Architectural Aluminium Academy (AAA) στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε κατασκευαστές.


Ήδη ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι κύκλοι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κατασκευαστής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συνεργασία ΠΟΒΑΣ - ΑΑΑ

Η ΠΟΒΑΣ έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια και εποπτεία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Κοινός στόχος της ΠΟΒΑΣ και της Architectural Aluminium Academy (ΑΑΑ) είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατασκευαστών, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων από τρίτο ανεξάρτητο φορέα του κλάδου (ΕΕΑ-ΑΜΚΕ).

Συνεργασία ΠΟΒΑΣ - ΑΑΑ

Η ΠΟΒΑΣ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις εποικοδομητικές συνεργασίες με φορείς και εταιρείες του κλάδου, με σκοπό να αναπτυχθούν συνέργειες οι οποίες θα βελτιώνουν συνεχώς το επίπεδο των κατασκευαστών.

Απάντηση