Στόχος η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας

εξοικονόμηση-ενέργειας

Mε απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών συγκροτημάτων των Λυκείων Σύρου και του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου, συνολικού προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.381.000 €.

Ειδικότερα:

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου» αφορά στην τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στην οροφή κτιρίων (netmetering), ισχύος 99,9 kw, αλλαγή τριών συστημάτων λέβητα – καυστήρα και κυκλοφορητών, μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, τοποθέτηση βαλβίδων, αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών με τύπου Led και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS.

Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στο κτιριακό συγκρότημα θα το αναβαθμίσει σε ενεργειακή κλάση Β+, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της εκπομπής CO2.

Ο προϋπολογισμός και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχονται σε 956.000 ευρώ.

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου», αφορά σε παρεμβάσεις όπως αλλαγή κουφωμάτων, αλλαγή λέβητα, μόνωση σωληνώσεων, εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, φωτισμό με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου ενεργειακής απόδοσης BMS.

Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων θα αναβαθμίσει ενεργειακά το συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας, του οποίου τα τρία κτίρια αναβαθμίζονται στην κατηγορία Β+ και ένα κτίριο στην κατηγορία Α.

Ο προϋπολογισμός και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχονται σε 425.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης των παρεμβάσεων στα παραπάνω σχολικά συγκροτήματα ορίζεται 31/10/2019 και λήξης η 30/06/2021. Και τα δύο έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων”, με κωδικό ΝΑΙΓ66/2549, του Ε.Π. Νότιο Αιγαίο της ΠΝΑ, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος των Λυκείων Σύρου και του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας, συνολικού Π/Υ 1.381.000 Ευρώ.

Στόχοι των εν λόγω έργων, που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO2.

Ειδικότερα, το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος των Λυκείων Σύρου», περιλαμβάνει:

  • την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων στο δώμα του σχολείου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
  • την προμήθεια και τοποθέτηση νέων καυστήρων και κυκλοφορητών για την θέρμανση, καθώς και την τοποθέτηση μονώσεων στις σωληνώσεις θέρμανσης, και
  • την προμήθεια και τοποθέτηση νέων ενεργειακών φωτιστικών τύπου LED.

Η υλοποίηση των τεχνικών αυτών παρεμβάσεων, από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, στο κτιριακό συγκρότημα θα συμβάλει στην αναβάθμισή του σε ενεργειακή κλάση Β+, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό αφενός τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου την προστασία του περιβάλλοντος καθώς θα μειωθεί η εκπομπή CO2.

Αντίστοιχα, το έργο, «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου», περιλαμβάνει:

  • την προμήθεια και τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων,
  • την προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων στο δώμα, του σχολείου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
  • την προμήθεια και τοποθέτηση νέου καυστήρα και κυκλοφορητών, αντλιών θέρμανσης και την τοποθέτηση μονώσεων στις σωληνώσεις θέρμανσης, και
  • την προμήθεια και τοποθέτηση νέων ενεργειακών φωτιστικών τύπου LED.

Η υλοποίηση των τεχνικών αυτών παρεμβάσεων, από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, στο κτιριακό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας θα συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμισή του, του οποίου τρία (3) κτίρια αναβαθμίζονται στην κατηγορία Β+ και ένα (1) κτίριο στην κατηγορία Α, επιτυγχάνοντας επίσης με τον τρόπο αυτό τόσο σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, όσο και προστασία του περιβάλλοντος καθώς θα μειωθεί η εκπομπή CO2.

Οι σχετικές παρεμβάσεις στα παραπάνω σχολικά συγκροτήματα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την 30η Ιουνίου 2021.

Οι αναφερόμενες χρηματοδοτήσεις έρχονται σε συνέχεια και της κατασκευής του νέου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βάρης, έργο το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αλλά και των συνεχών παρεμβάσεων συντηρήσεων και επισκευών σε εκπαιδευτικά κτίρια όλων των βαθμίδων στη Σύρο, καθώς οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες αφενός εκσυγχρονίζονται εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μαθησιακό περιβάλλον και αφετέρου λειτουργούν με τρόπο ενεργειακά αποδοτικότερο και φιλικό προς το περιβάλλον, με οικονομικό όφελος για τον δήμο και τις σχολικές μονάδες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου μας για την άρτια προετοιμασία των σχετικών φακέλων και μελετών, οι οποίοι εξασφάλισαν χρηματοδότηση με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, την ΕΥΔ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καθώς και όσους συνέβαλαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Πηγή: b2green.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση