Στο 22,51% οι Αμερικανικοί Δασμοί για τους Σωλήνες Μεγάλου Διαμετρήματος της Σωληνουργείας Κορίνθου

Cenergy-δασμοί

Σε 22,51% προκαταρκτικοί δασμοί που αποφάσισε να επιβάλει το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ στη θυγατρική της Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου, καθώς και σε όλους τους άλλους παραγωγούς και εξαγωγείς σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από την Ελλάδα.

Στις 21 Αυγούστου το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξέδωσε θετική προκαταρκτική απόφαση στο πλαίσιο της έρευνας για επιβολή εξισωτικών δασμών (antidumping duty investigation) στις εισαγωγές σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από τον Καναδά, την Κίνα, την Ελλάδα, την Ινδία, την Κορέα και την Τουρκία.

Στην έρευνα αυτή η Σωληνουργεία Κορίνθου μετέχει υποχρεωτικά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Cenergy Holdings θεωρεί ότι δε θα υπάρξει ουσιώδης επίπτωση στα ετήσια ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά της από την προαναφερθείσα προκαταρκτική έρευνα, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που κατηγορείται για απειλή και όχι για παρούσα πρόκληση ουσιώδους ζημίας και κατά συνέπεια, τυχόν δασμοί που καταβληθούν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, θα επιστραφούν.

«Η θυγατρική της Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, καθώς και με τους πελάτες της στην Αμερική μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης στην έρευνα για επιβολή εξισωτικών δασμών (antidumping duty investigation), η οποία αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2019», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση