Στις 25 Νοεμβρίου 2017 το 2nd Energy Tech Forum

2nd Energy Tech Forum

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 1st Energy Tech Forum, το πρωτοπόρο ελληνικό ενεργειακό portal Energia.gr, οργανώνει το 2nd Energy Tech Forum σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των προοπτικών της εγχώριας ενεργειακής τεχνολογίας.[su_spacer size=”10″]

Το 2nd Energy Tech Forum θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο), το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, ενταγμένο στις εργασίες του 22ου ετήσιου συνεδρίου του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017».

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές, καθώς και πρωτότυπες ιδέες που αναπτύσσονται σήμερα στη χώρα μας στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις, στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα θα παρουσιαστούν σε ένα ευρύτερο κοινό, στο ιδιαίτερο αυτό event του Energia.gr , που οργανώνεται υπό την αιγίδα και με την συνεργασία του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE).

Μπορείτε να επισκεφτείτε το Energia.gr για να δείτε τα πεπραγμένα του 1st Energy Tech Forum όπου υπάρχουν αναρτημένες όλες οι εργασίες που παρουσιάστηκαν.

Με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας στο χώρο της ενέργειας και την δημιουργία των εξαγωγικών προοπτικών, το 2nd Energy Tech Forum θα δώσει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις με ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη, να παρουσιάσουν το έργο τους.

Στο ETF θα συμμετάσχουν, επίσης, ανεξάρτητοι επαγγελματίες του ενεργειακού τομέα (en ergy professionals), ερευνητές και ερευνητικά κέντρα από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, με στόχο να προβάλουν καινοτόμα ενεργειακά συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα που έχουν αναπτύξει.

Το 2nd Energy Tech Forum αποβλέπει στο να καταστεί ένα ανοικτό τεχνολογικό «βήμα», όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σ’ ένα εξειδικευμένο κοινό, προηγμένες ενεργειακές τεχνολογίες, τεχνικές, προϊόντα, συστήματα και διαδικασίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφόρων υποτομέων.

Για αυτό το Energia.gr έχει απευθύνει ανοικτή πρόσκληση υποβολής εργασιών (Call for Papers) απευθυνόμενο σε επιστήμονες και επαγγελματίες του ενεργειακού τομέα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων (abstracts) έχει ορισθεί η 29η Σεπτεμβρίου 2017.

Oι βασικές θεματικές του 2nd Energy Tech Forum μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Ενεργειακή αποδοτικότητα με ιδιαίτερη αναφορά στα κτίρια
 • Ηλιακά παθητικά κτίρια
 • Νέα συστήματα και προϊόντα ΑΠΕ σε όλο το φάσμα εφαρμογών: Φωτοβολταϊκά, ηλιακά θερμικά, αιολική ενέργεια, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, κυματική ενέργεια
 • Λογισμικά συστήματα για ενεργειακές εφαρμογές και διαχείριση ηλεκτρικών δικτύων
 • Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείριση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών συστημάτων
 • Παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατές μονάδες, θερμικές και υδροηλεκτρικές
 • Smart grids and smart metering systems
 • Μετεωρολογικά συστήματα, μεταφορά και διαχείριση δεδομένων
 • Energy modeling και ενεργειακά data bases
 • Μεταφορές και εξοικονόμηση ενέργειας, αεριοκίνηση, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ.
 • LNG: Παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και b unkering
 • Μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου
 • Παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων
 • Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων
 • Διύλιση και διανομή πετρελαϊκών προϊόντων

Υποβολή Εργασιών για το 2nd Energy Tech Forum – Επιστημονική Επιτροπή

Κάθε ενδιαφερόμενος ερευνητής-μελετητής του ενεργειακού τομέα που επιθυμεί να παρουσιάσει μια εργασία, μόνος του ή ομαδικά, με καινοτομικό περιεχόμενο, στο 2nd Energy Tech Forum, πρέπει να αποστείλει περίληψη (abstract) μέχρι 300 λέξεις προκειμένου να αξιολογηθεί από την επιστημονική επιτροπή του Forum.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν αυστηρά τεχνολογικό προσανατολισμό, και, ως εκ τούτου, εργασίες που αναφέρονται σε άλλου είδους θέματα (λ.χ. ενεργειακή στρατηγική, ενεργειακές επενδύσεις, γεωπολιτικά θέματα και αναλύσεις) ευρύτερου ενεργειακού ενδιαφέροντος δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Στις περιλήψεις θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας στα Ελληνικά και Αγγλικά, το όνομα ή ονόματα των συγγραφέων, ο πλήρης τίτλος του (affiliation), ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι γραμμένο στα Ελληνικά και Αγγλικά. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν υπ’ όψη του κ. Κ.Ν. Σταμπολή στο info@editcom.gr το αργότερο μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2017.

Τα abstracts που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Forum την σύνθεση της οποίας μπορείτε να δείτε εδώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν γραπτώς στους συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Εργασιών

 • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Abstracts: 29/9/2017
 • Καταληκτική Ημερομηνία Αξιολόγησης Εργασιών: 13/10/2017
 • Ενημέρωση Συγγραφέων: 17/10/2017
 • Υποβολή Ολοκληρωμένων Εργασιών: 15/11/2017

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του 2nd Energy Tech Forum που διοργανώνει το Energia.gr είναι να αποτελέσει μία πλατφόρμα για συνάντηση των ερευνητικών ομάδων με ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες του χώρου ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση τεχνολογιών, συστημάτων και προϊόντων που μπορεί να έχουν εμπορική εφαρμογή.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Energia.gr έχει προετοιμάσει σχετική ενημέρωση προς δυνητικούς επενδυτές, τράπεζες και εγχώρια και ξένα funds που θα προσκληθούν μέσω εκπροσώπων τους να συμμετάσχουν στις εργασίες του Forum, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπάρξει μέριμνα για την παρουσίαση των συμπερασμάτων και προτάσεων που θα προκύψουν από το 2nd Energy Tech Forum μέσα από ειδικό microsite όπως ακριβώς έγινε με το 1st Energy Tech Forum.

Σε δεύτερη φάση, θα δημιουργηθεί μία ειδική πλατφόρμα με σκοπό την διασύνδεση επιστημόνων-ερευνητών (που έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και έχουν σε εξέλιξη projects) με επενδυτικά funds και στην μετέπειτα πραγματοποίησης σειράς συναντήσεων Business to Business (B2B), τις οποίες και θα οργανώσει το Energia.gr εντός του 2018.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση