Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν: Επέστρεψε στα κέρδη το 2020

Τζιρακιάν

Μετά το κερδοφόρο 2020, το πρώτο φετινό τρίμηνο ξεκίνησε ανοδικά για την εισηγμένη εταιρεία. Ο δανεισμός με χαμηλότερο κόστος, η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η αγορά ακινήτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας.


Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, η επιστροφή στα κέρδη και η ευνοϊκή αναχρηματοδότηση των τραπεζικών της υποχρεώσεων ήταν οι βασικές εξελίξεις στην Τζιρακιάν κατά το 2020, έτος κατά το οποίο η εισηγμένη εταιρεία ρευστοποίησε επενδυτικό της ακίνητο στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ειδικότερα, την προηγούμενη οικονομική χρήση:

  • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 14,5 στα 17,46 εκατ. ευρώ του 2019.
  • Το EBITDA βελτιώθηκε από τις -196 χιλ. στις +528 χιλ. ευρώ.
  • Το ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα του 2019 (-2,55 εκατ.) μετατράπηκε σε κέρδος +286 χιλ. ευρώ.
  • Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 3,9 εκατ. ευρώ.
  • Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας έκλεισε στο 1,36.
  • Η εισηγμένη δανείστηκε 1,42 εκατ. ευρώ από τους βασικούς της μετόχους (προκαταβολή έναντι επικείμενης αύξησης κεφαλαίου, με στόχο την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης), αλλά και 2 εκατ. ευρώ με προνομιακούς όρους από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων. Επίσης, η εισηγμένη προχώρησε σε αναχρηματοδότηση με χαμηλότερο κόστος χρήματος των τραπεζικών της υποχρεώσεών.

Το 2021 ξεκίνησε ικανοποιητικά για την Τζιρακιάν, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι «έχοντας διανύσει το πρώτο τρίμηνο του έτους, η πορεία της εταιρείας κρίνεται απολύτως ικανοποιητική, ενώ οι στόχοι που είχαν τεθεί, επιβεβαιώνονται από τα επίπεδα του κύκλου εργασιών, του όγκου και της κερδοφορίας. Η ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα συνεχίζεται απρόσκοπτα καθώς η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα θα συνεχίζει να εντείνεται».

Επίσης, προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίου για την αγορά όμορου οικοπέδου με τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας, από τη συγγενή της εταιρεία Europa Profil Αλουμινίου.

Ειδικότερα, για τις φετινές προοπτικές, η διοίκηση της Τζιρακιάν αναφέρει:

«Η δυναμική αύξηση των πωλήσεων που ξεκίνησε μετά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους συνεχίζεται απρόσκοπτα, με τον όγκο των πωλήσεων αλλά και τον κύκλο εργασιών να κινούνται σε αντίστοιχα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η διαρκώς βελτιούμενη ζήτηση θα συνεχίσει να ενισχύεται και από τις πολιτικές αυξημένης ρευστότητας, οι οποίες προωθούνται από την κυβέρνηση αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη το νέο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, το οποίο θα υποστηριχθεί χρηματοδοτικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση και ιδιωτικών κεφαλαίων περιλαμβάνει μεγάλα και σημαντικά έργα που θα στηρίξουν την εγχώρια ζήτηση σε προϊόντα χάλυβα.

Πηγή: euro2day.gr

Απάντηση