Σεμινάριο: Βασικές Αρχές Σχεδίασης και Επίβλεψης Μεταλλικών Κατασκευών, 2-3 Δεκεμβρίου 2017 στο Capsis Hotel – Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει το νέο μηχανικό στην λογική του αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών, όπως και της άρτιας και ασφαλούς επίβλεψης της ανέγερσης παρόμοιων φορέων.


Κατά την σειρά των διαλέξεων αυτών γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί μία πλήρης εικόνα των προκλήσεων και των ευθυνών που αναλαμβάνει ένας μηχανικός κατά την ανάληψη τέτοιων έργων.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται υποχρεωτική  η παρουσίαση των βασικών αρχών αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών και συμμίκτων φορέων, όπως και των βημάτων, των κινδύνων και των κρίσιμων λεπτομερειών που συνθέτουν μια υπεύθυνη επίβλεψη ανέγερσης τέτοιων κατασκευών που εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα όσο και την αρτιότητα των προτεινόμενων κατασκευαστικών λεπτομερειών της μελέτης.

Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή μετάδοση στους νέους μηχανικούς της εμπειρίας του σχεδιασμού και της ανέγερσης μεταλλικών και σύμμικτων κτηρίων, θα παρουσιαστούν πραγματικές μελέτες όπως και οι αντίστοιχες φάσεις υλοποίησης τους, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και συζήτηση επί των πραγματικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο των γεωτεχνικών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις στατικής, και γεωτεχνικών.

Για δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ

Δείτε περισσότερα εδώ

Απάντηση