ΣΕΚΑ: Τοποθέτηση περίφραξης σε σπίτι του «Χαμόγελου του Παιδιού»

ΣΕΚΑ-Χαμόγελο του Παιδιού

Για μια ακόμη φορά ο ΣΕΚΑ ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση για την κάλυψη μιας βασικής ανάγκης που προέκυψε στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Αρχαία Κόρινθο.

Το Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Αρχαία Κόρινθο λειτουργεί από το 2002 και σήμερα στο Σπίτι μεγαλώνουν 40 παιδιά από 3 έως 24 ετών.

Η ανάγκη αφορούσε αρχικά:

  • Την Αποτύπωση του χώρου και σωστή καταγραφή των διαστάσεων του αυλόγυρου του σπιτιού, προκειμένου να κατασκευαστούν κάγκελα για την περίφραξή του περίπου 80-90 μέτρα μήκος
  • Την τοποθέτηση της περίφραξης αμέσως μόλις θα ολοκληρωθεί η κατασκευή

Έτσι λοιπόν αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ο ΣΕΚΑ με συνεργείο 7 ατόμων που πρόσφεραν εθελοντικά τον χρόνο και την εργασία τους, ολοκλήρωσε την τοποθέτηση της περίφραξης στις 5 Ιουνίου.

Η δράση αυτή εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που έχει αναπτύξει ο ΣΕΚΑ τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά και στην δέσμευση για την δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε όποιες από τις εγκαταστάσεις του «Χαμόγελου» προκύψει ανάγκη, που έχει συνάψει με τον Πρόεδρο του Χαμόγελου κ. Κώστα Γιαννόπουλο.

Απάντηση