Σε πρόγραμμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα Κολυμβητήρια Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Καλαμάτας

Με συνολική πίστωση 1.873.001,04 ευρώ εντάχθηκαν σε ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των Κολυμβητηρίων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.


Συγκεκριμένα, για τα συγκεκριμένα έργα -που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020”-, η πολιτεία ενέκρινε δημόσια δαπάνη 918.895,37 ευρώ για το Κολυμβητήριο της Καλαμάτας και 954.105,67 ευρώ για την αντίστοιχη υποδομή της τριφυλιακής πρωτεύουσας.

Τα δύο αυτά έργα, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Ο επιδιωκόμενος στόχος για την Καλαμάτα είναι η ετήσια μείωση παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα κατά 325,41 τόννους, ενώ το αντίστοιχο επιδιωκόμενο για την Κυπαρισσία είναι 53,89 τόννοι.

Στην Καλαμάτα, ειδικότερα, η πίστωση αφορά τη δαπάνη μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου (13.895,37 ευρώ) και το καθ’ εαυτό έργο της ενεργειακής αναβάθμισης (905.000 ευρώ).

Σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε, για την επίτευξη του σκοπού του έργου θα γίνει:

  • χρήση γεωθερμίας “προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια από την κατανάλωση πετρελαίου του συμβατικού συστήματος, που σήμερα απαιτείται για τη θέρμανση της μεγάλης πισίνας, τη θέρμανση της μικρής πισίνας, τη θέρμανση των κλειστών χώρων (αποδυτήρια κ.λπ.) και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης”,
  • χρήση ηλιοθερμίας “προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια από την κατανάλωση πετρελαίου που σήμερα απαιτείται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης”, ενώ επιδιώκεται το σύστημα να συμβάλει “και στην υποβοήθηση για την θέρμανση της μικρής πισίνας,
  • χρήση προβολέων τεχνολογίας LED “προκειμένου να εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια που σήμερα απαιτείται για τον ηλεκτροφωτισμό της μεγάλης πισίνας”.

Όσον αφορά την Κυπαρισσία, οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι, μεταξύ άλλων, “η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τις ανάγκες του κτιρίου αποδυτηρίων (θέρμανση και ζεστό νερό), η αντικατάσταση του φωτισμού με LED, η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για τις ανάγκες του κτιρίου και για τις ανάγκες της πισίνας, η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες της πισίνας και άλλης μίας για τις ανάγκες του κτιρίου”, καθώς και “η προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος πισίνας που να καλύπτει το 100% της επιφάνειάς της”.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση