Σε λειτουργία φ/β πάρκο 5 MW από τη Solarcentury στο Ην. Βασίλειο

φωτοβολταϊκό πάρκο

Η βρετανική κατασκευάστρια φωτοβολταϊκών Solarcentury παρέδωσε μονάδα, ισχύος 5 MW, κοντά στο Merston, στο Δυτικό Σάσεξ.
Η μονάδα θεμελιώθηκε από την Solstice Renewables και κατασκευάστηκε από την Solarcentury, για λογαριασμό της Meadow Blue Community Energy (MBCE), η οποία κατάφερε να αυξήσει τη χρηματοδότηση του έργου κατά 1,2 εκατ. λίρες, σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, μέσω της δημόσιας προσφοράς μετοχών.
Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το φ/β χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση, με τους κατασκευαστές να δεσμεύονται επίσημα για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της βιοποικιλότητας της περιοχής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα ο χώρος θα δίνεται για βοσκή, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστεί ένα οικολογικό πρόγραμμα για την «προώθηση της άγριας χλωρίδας και της βιοποικιλότητας» της περιοχής.
Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση συνδέθηκε με το δίκτυο τον Ιούνιο το 2016.

Απάντηση