Σχέδιο στήριξης νεαρών αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών ύψους €6 εκατ. ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Υπουργικό Συμβούλιο
Print Friendly, PDF & Email

Συγχρηματοδοτούμενο έργο παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους αρχιτεκτονικής και πολιτικής μηχανικής, μέχρι 29 ετών, με προϋπολογισμό €6 εκατομμύρια ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα.


Το έργο θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, με δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του και πέραν του 2021 και θα καλύπτει το επίδομα κατάρτισης που θα καταβάλλεται στους ασκούμενους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς από το ΕΤΕΚ, τις εισφορές που θα καταβάλλονται για αυτούς στα διάφορα ταμεία που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το κόστος ασφάλισης των ασκούμενων αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, έναντι ευθύνης εργοδότη και το κόστος διαχείρισης της υλοποίησης του έργου, αναφέρεται σε ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε το ΓΤΠ.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή του «Έργου Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο 1990 έως 2017, πρακτικής εξάσκησης», έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για την στήριξη της εργοδότησης των νέων», προστίθεται.

Αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων των κλάδων αρχιτεκτονικής και πολιτικής μηχανικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον περί τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της άδειας άσκησης του σχετικού επαγγέλματος, αναφέρεται.

Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι το ΕΤΕΚ.

«Στους ασκούμενους που θα συμμετάσχουν στο έργο, θα παραχωρείται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), το οποίο θα καταβάλλεται από το ΕΤΕΚ», σημειώνεται.

Το Επιμελητήριο θα καταβάλλει, επίσης, τις προβλεπόμενες από τον νόμο εισφορές στα ταμεία που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα ασφαλίσει τους ασκούμενους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, που θα συμμετέχουν στο έργο, έναντι ευθύνης εργοδότη.

Πηγή: reporter.com.cy

Απάντηση