Ρόδος: τα αιολικά πάρκα προκαλούν διακοπές ρεύματος λέει η ΔΕΗ

Αιολικά πάρκα

Την Πέμπτη 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΗ συνάντηση με αντικείμενο την πορεία ανέγερσης του νέου εργοστασίου της Επιχείρησης με πετρελαιογεννήτριες στη Ρόδο και τις πρόσφατες διακοπές ρεύματος στο νησί. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Φορέων της Ρόδου με τη Διοίκηση της ΔΕΗ.

Όπως διαβεβαίωσε η Διοίκηση της ΔΕΗ, η ανέγερση του νέου Σταθμού εξελίσσεται κανονικά με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας να είναι προγραμματισμένη για το τέλος του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά στις διακοπές, η ΔΕΗ ενημέρωσε ότι αυτές οφείλονται κατά βάση στα χαμηλά φορτία σε συνδυασμό με τα προβλήματα ευστάθειας του Δικτύου που προκαλεί η λειτουργία ανεμογεννητριών. Ήδη, υποστηρίζει η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ, αρμόδιος για τη λειτουργία του Δικτύου της Ρόδου εκπονεί σχετικές μελέτες με προοπτική την εγκατάσταση ειδικών διατάξεων, που θα αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις από τις ανεμογεννήτριες. Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ από τη ΔΕΗ για την ενίσχυση του Δικτύου της Ρόδου και τη διασφάλιση της οικονομικής και αξιόπιστης λειτουργίας του.

Παράλληλα, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες επανάληψης των διακοπών, η ΔΕΗ λειτουργεί αεριοστροβίλους, μονάδες πανάκριβες, που επιβαρύνουν την Επιχείρηση με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Σε ότι αφορά στις δεσμεύσεις της ΔΕΗ για τη Ρόδο, η Διοίκηση υπογράμμισε ότι αυτές θα τηρηθούν στο ακέραιο. Ωστόσο, με αφορμή ορισμένα σχόλια του τοπικού τύπου και ορισμένων παραγόντων, για αποκατάσταση της πραγματικότητας, η Διοίκηση της ΔΕΗ τόνισε ότι η κατασκευή και λειτουργία της νέας μονάδας, γίνεται για την ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού, με επιβάρυνση της Επιχείρησης. Η ΔΕΗ από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που επιβάλλονται στους λογαριασμούς ρεύματος τους καταναλωτές -μέρος των οποίων οφείλονται και στη Ρόδο- επιβαρύνεται με δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ κάθε χρόνο, (σωρευτικά δε, από το 2012 μέχρι τέλους του 2015 η επιβάρυνση ανέρχεται σε τουλάχιστον 600 εκατ. Ευρώ). Τέλος, στη συζήτηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα έγιναν αναφορές σε στρατηγικά θέματα τροφοδοσίας της Ρόδου, όπως το LNG, οι διασυνδέσεις κ.λπ.

Απάντηση