Ριζικές θεσμικές αλλαγές για τα φωτοβολταϊκά προτείνει ο ΣΕΦ

ΣΕΦ

Ένα «ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα φωτοβολταϊκά» επεξεργάστηκε και δημοσιοποιεί ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).


Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική ανακοίνωση του Συνδέσμου, «μετά από ‘χειμερία νάρκη’ μιας πενταετίας σχεδόν, η αγορά φωτοβολταϊκών ξανακάνει δυναμικά την εμφάνισή της στη χώρα μας, με έκδηλο πια το επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο από εγχώριους παίκτες, όσο και από μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους.

Σημειωτέον ότι πλέον τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τη φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια καθώς το κόστος τους έχει πέσει δραστικά τα τελευταία χρόνια, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως κάποιες πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι, ως το 2050, επτά στις δέκα κιλοβατώρες διεθνώς θα παράγονται με φωτοβολταϊκά. Επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά αποτελούν σήμερα τον μεγαλύτερο ‘εργοδότη’ στον χώρο των ΑΠΕ.

Οι θεσμικές ρυθμίσεις όμως, και κυρίως αυτές που σχετίζονται με την αδειοδότηση των έργων, παρέμειναν πολλές φορές στάσιμες, με αποτέλεσμα, πολλές από αυτές, να είναι παρωχημένες και να αποτελούν σήμερα τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΑΠΕ».

Οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες κινούνται οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών είναι οι εξής:

  • Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για τα φωτοβολταϊκά (με κατάργηση των Αδειών Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας) και θέσπιση ενός νέου σχήματος αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των επενδύσεων.
  • Αποσαφήνιση θεμάτων χωροθέτησης φωτοβολταϊκών σταθμών.
  • Να επιτραπεί υπό προϋποθέσεις η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ένα μικρό ποσοστό της γεωργικής γης.
  • Βελτίωση πολεοδομικών ρυθμίσεων που αφορούν τα φωτοβολταϊκά.
  • Βελτίωση καθεστώτος ανταγωνιστικών διαδικασιών.
  • Άρση των περιορισμών στα μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκά.
  • Βελτίωση του καθεστώτος αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ενέργειας.
  • Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και άρση των σημερινών εμποδίων.

Στο σχετικό αρχείο θα βρείτε τις αναλυτικές προτάσεις του ΣΕΦ: εδώ

Πηγή: energia.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση