Πτώση 1,7% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτιρίων τον Αύγουστο

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Αύγουστο 2016, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2016, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι μείωσης επίσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντιστοίχων δεικτών του έτους 2015.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του μηνός Αυγούστου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015, παρουσίασε μείωση 1,7%, έναντι μείωσης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Αύγουστο 2016, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2016, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι μείωσης επίσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντιστοίχων δεικτών του έτους 2015.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2015 – Αυγούστου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2014 – Αυγούστου 2015, παρουσίασε μείωση 2,1%, έναντι μείωσης επίσης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

*Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Απάντηση