Πρωτοβουλία 92 παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε. για τις ΑΠΕ

ηλεκτρικής

Ενεργούς συμμετέχοντες στην ενεργειακή μετάβαση θέλουν τους καταναλωτές οι εταιρείες – πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, γι’ αυτό και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να επωφεληθούν από την ηλεκτροκίνηση, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές μικρής κλίμακας.


Ξεκινώντας από την εκτίμηση ότι χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πάνω από 200 εκατ. καταναλωτών – πελατών τους, η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται σε σοβαρό ρίσκο, 92 εταιρείες – μέλη της Εurelectric υπέγραψαν χθες διακήρυξη «15 δεσμεύσεων» για τους οικιακούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Η Eurelectric και η Accenture, σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές προς την ενεργειακή μετάβαση», εντοπίζουν τέσσερα εμπόδια που δυσκολεύουν την εμπλοκή των καταναλωτών στην ενεργειακή μετάβαση:

  1. Γενική έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δυναμικό των πελατών.
  2. Ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό κόστος και τα οφέλη των λύσεων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  3. Δυσκολίες στη χρηματοδότηση για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης ή συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  4. Ανησυχίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων και την ιδιωτικότητα.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεσμεύονται να σπάσουν αυτά τα εμπόδια, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για 15 συγκεκριμένες δράσεις. Μεταξύ άλλων, δεσμεύονται να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές για να βοηθήσουν τους πελάτες να διαχειριστούν την κατανάλωση ενέργειας, να τους προσφέρουν έγκυρες πληροφορίες σχετικά με το κόστος, τα οφέλη και την ανταπόδοση των διαθέσιμων τεχνολογιών, να διαθέτουν φιλικά προς τον χρήστη προϊόντα, να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων και να συνεργάζονται με τις δημόσιες αρχές για την υποστήριξη ευάλωτων πελατών.

Βοηθούν τους πελάτες να στηρίξουν την ηλεκτρική ενέργεια ουδέτερου άνθρακα μέσω διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως φωτοβολταϊκών και αποθηκευτικών συστημάτων ή μέσω επενδύσεων στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Οι εταιρείες δεσμεύονται να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις, ώστε να βοηθήσουν τους πελάτες να ελέγξουν καλύτερα την ενεργειακή τους κατανάλωση, καθώς και να τους ενημερώνουν συστηματικά και να τους παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις καταλληλότερες λύσεις για την οικιακή παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, τη θέρμανση και τη μόνωση των σπιτιών τους, καθώς και τη φόρτιση των αυτοκινήτων τους.

Δεσμεύονται επίσης να συμβάλουν στη διευκόλυνση υιοθέτησης ηλεκτρικών λύσεων, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των πελατών και άλλων παρόχων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία, π.χ. από την υπογραφή της σύμβασης και τη χρηματοδότηση έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Επίσης, να παρέχουν την εμπειρία τους στις τοπικές αρχές και κοινωνίες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διασφάλιση της αποδοχής της κοινής γνώμης σχετικά με την αναγκαία υποδομή που απαιτείται για την ενεργειακή μετάβαση, από τους σταθμούς φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα έως μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι εταιρείες εξακολουθούν να υποστηρίζουν χαμηλότερους φόρους και εισφορές στους λογαριασμούς ρεύματος και κοστοστρεφείς χρεώσεις δικτύου, αλλά και τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες να παράγουν, να αποθηκεύουν και να καταναλώνουν από δικές τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πηγή: kathimerini.gr

Απάντηση