Προκήρυξη για τα “Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2017”

«Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2017» ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2017
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2017 + Βραβεία Σπουδαστικής Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας».

Ο θεσμός των Βραβείων Αρχιτεκτονικής του ΕΙΑ εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το 2000, τα βραβεία απονέμονται ανά τετραετία και αφορούν πραγματοποιημένα αρχιτεκτονικά έργα, υποδειγματικά ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους.

Τα προς κρίση έργα για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2017 πρέπει να είναι έργα Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα και να έχουν ολοκληρωθεί το διάστημα 2013‐2017. Τα έργα αυτά εντάσσονται σε κατηγορίες, οι οποίες στον παρόντα διαγωνισμό είναι η κατοικία, τα κτίρια κοινόχρηστης λειτουργίας και η ανακαίνιση. Προβλέπεται η απονομή ενός βραβείου ανά κατηγορία.

Έργα (α) Ελλήνων αρχιτεκτόνων τα οποία έγιναν στο εξωτερικό, (β) έργα ξένων αρχιτεκτόνων τα οποία έγιναν στην Ελλάδα, (γ) έργα αρχιτεκτόνων οι οποίοι έχουν βραβευθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς βραβείων του ΕΙΑ και (δ) έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΑ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εκτός συναγωνισμού και, κατά την κρίση της επιτροπής, εφ’ όσον κριθούν άξια βράβευσης, να τους απονεμηθεί, αντί βραβείου, ειδική μνεία.

Παράλληλα με τον διαγωνισμό των Βραβείων Αρχιτεκτονικής, προκηρύσσεται Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας για σπουδαστές από Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ οποιασδήποτε κατεύθυνσης, από όλη την Ελλάδα, με θέμα τα κτίρια που θα έχουν επιλεγεί στην Α φάση του διαγωνισμού των βραβείων αρχιτεκτονικής.

Οι συμμετέχοντες στον φωτογραφικό διαγωνισμό σπουδαστές θα κληθούν να επισκεφθούν τα κτίρια που θα προκριθούν για τη Β φάση του διαγωνισμού των Βραβείων Αρχιτεκτονικής, να τα κατανοήσουν βιωματικά και να τα προβάλουν με τη δική τους οπτική, μέσω της φωτογραφικής αποτύπωσης. Μπορούν να υποβληθούν έως τρεις φωτογραφίες από κάθε διαγωνιζόμενο σπουδαστή.

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το θέμα των φωτογραφιών ή το κτίριο που φωτογραφίζεται. Προβλέπεται η απονομή τριών ισοτίμων βραβείων φωτογραφίας, ανεξάρτητα από την κατηγορία του αρχιτεκτονικού έργου και ανεξάρτητα από το αν το φωτογραφισμένο έργο έχει βραβευθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Πηγή: heliarch.gr

Απάντηση