Προκηρύχθηκε το 11ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

11ο Εθνικό Συνέδριο Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Tο ΙΗΤ προκηρύσσει το 11ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 14 με 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, κυματική ενέργεια – Συστήματα και εφαρμογές.
2. Βιομάζα και απορρίμματα ως πηγές ενέργειας.
3. Βιοκλιματικός σχεδιασμός.
4. Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας.
5. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
6. ΑΠΕ και περιβάλλον.
7. Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η2 με χρήση ΑΠΕ.
8. Γενικότερα θέματα που σχετίζονται µε τις ΑΠΕ, όπως: Ενεργειακή κλιματολογία, ενεργειακή πολιτική, ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενεργειακά συστήματα, εκπαίδευση.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Συνέδριο και υποβολή εργασιών θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση