Πράσινο φως από ΥΠΕΝ σε έργα ΑΠΕ 128 MW της Greentop

Greentop

Με απόφασή του, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον Αιολικό & Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ & ΦΒΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 128,774 MW, καθώς και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στις θέσεις Πέρασμα-Μπουγιουκλή-Δαούτλη & Κόκκινη Κορυφή-Πυραμίς, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, ιδιοκτησίας της Greentop Ειρηνικό Α.Ε.


Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού και Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), αποτελούμενου από τα εξής επιμέρους έργα:

– Αιολικό Πάρκο (Α/Π), ισχύος 96MW, στη θέση «Πέρασμα-Μπουγιουκλή-Δαούτλη», Δ. Παιονίας, Π.Ε Κιλκίς

– Αιολικό Πάρκο (Α/Π), ισχύος 15MW, στη θέση «Κόκκινη Κορυφή-Πυραμίς», Δ. Παιονίας, Π.Ε Κιλκίς

– Φωτοβολταϊκό Πάρκο (Φ/Β), ισχύος 17,774MW, στη θέση «Πέρασμα-Μπουγιουκλή-Δαούτλη», Δ. Παιονίας, Ν. Κιλκίς.

– Τα συνοδά σε αυτά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης 400kV, δικτύου μέσης/υψηλής τάσης & οικίσκων) και δικτύου οδοποιίας.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση