ΠΟΒΑΣ: Στη συμπληρωματική πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ οι Κ.Α.Δ. του κλάδου

κλάδου

Μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων για την ένταξη των επιχειρήσεων του Κλάδου στις ευεργετικές διατάξεις που θα θεσπιστούν το προσεχές χρονικό διάστημα, η ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος έκανε τις σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία.


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις του κλάδου που καλούνται να προσαρμοστούν σε πρωτόγνωρες συνθήκες, λαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις την επόμενη μέρα, μέσα από μια σειρά ευεργετικών μέτρων.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στην προσπάθειά της να προστατεύσει άπαντες (εργοδότες και εργαζόμενους), διαχειριζόμενη την περίοδο της κρίσης υπεύθυνα και ψύχραιμα τα προβλήματα του κλάδου.

Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή ενημέρωσε τα συναρμόδια υπουργεία καθώς και την ΓΣΕΒΕΕ για την κατάσταση του κλάδου την δεδομένη στιγμή, προκειμένου να διασφαλίσει τις διαδικασίες και να αξιοποιήσει κάθε κρατική βοήθεια που μπορεί να συμβάλει την διατήρηση των επιχειρήσεων και στην προετοιμασία τους για την επόμενη μέρα.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι σχετικοί με τον κλάδο ΚΑΔ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Αναμένουμε την σχετική έγκριση από τους αρμόδιους υπουργούς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΚΑΔΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
2511Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
2512Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
2562Μεταλλοτεχνία
3311Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
22.23.14.00Κατασκευή πορτών, παραθύρων και πλαισίων, καθώς και κατωφλίων για πόρτες παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες
22.23.14.01Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες
25.12.10.01Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από αλουμίνιο
25.12.10.02Κατασκευή πυρασφαλών πορτών
25.12.10.03Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας
25.62.20.01Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων
43.32.10.06Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων
46.73.16.36Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλίων για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες
46.65.10.08Χονδρικό εμπόριο πορτών ασφαλείας
46.74.11.00Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών
46.73.16.36Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο
4672Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
4673Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
2561Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

Απάντηση